Maktkampen mellan VW och Porsche hettar till

Vem är det egentligen som bestämmer, Volkswagen eller Porsche? Den interna maktkampen har pågått länge och blivit allt mera högljudd. Men tydligen är det bara en liten del av diskussionerna som nått ut, enligt nya uppgifter i tyska medier har VW-chefen Martin Winterkorn flera gånger hotat med sin omedelbara avgång om Porsche går in och petar i VW:s operativa beslut.

Bild 360409

Som styrelseordförande i VW-koncernen har Ferdinand Piëch (till höger) en delikat uppgift när det gäller att hålla isär VW-chefen Martin Winterkorn (till vänster) och Porsche-chefen Wendelin Wiedeking (nedan).


Porsche har gradvis ökat sitt aktieinnehav i Volkswagen och är nu uppe i 31 procent. Enligt rykten på finansmarknaden har Porsche optioner på att under hösten utöka det innehavet till över 50 procent.
Med en aktiemajoritet skulle Porsche kunna svinga taktpinnen efter eget behag men Volkswagen lyder under en undantagslag som gör att det räcker med 20 procent av aktierna för att blockera beslut. Lagen stiftades 1960 vid Volkswagens skakiga start som biltillverkare, när Tyskland byggdes upp efter krigsslutet, och var ursprungligen avsedd för att skydda företaget från att bli uppköpt av någon konkurrent. Delstaten Niedersachsen äger drygt 20 procent av VW-aktierna och kan därför stoppa Porsche från att fatta beslut som man anser är skadliga för Volkswagen och regionen.
Bild 360410

Wendelin Wiedeking har gjort Porsche till ett fantastiskt framgångsrikt företag. Hur hårt vågar han spänna bågen?

VW-lagen strider mot EU-rätten och Porsche har försökt få den upphävd med hänvisning att den 48 år gamla lagen är omodern, men hittills misslyckats. Senast i förra veckan uttalade sig Tysklands justitieminister Brigitte Zypries och sa att VW-lagen ska bestå, det vill säga att styrelsebeslut kräver mer än 80 procent av aktieägarnas stöd. Porsche driver nu sin sak vidare och har stöd av EU-kommissionen.
Nya uppgifter från den tyska tidningen "Der Spiegel" berättar att diskussionens vågor mellan VW och Porsche är betydligt högre än vad som hittills läckt ut. Enligt Der Spiegel har VW-chefen Martin Winterkorn flera gånger hotat med att avgå omedelbart, med en dags varsel, om Porsche går in och petar i besluten som rör Volkswagens operativa verksamhet. Winterkorn lär också ha sagt att Porsche-chefen Wendelin Wiedeking mycket snart kan få ett nytt företag att styra över - Volkswagen - om han så vill.
Enligt Der Spiegel är det Audi som är rädda för att de blir första "offret" i en Volkswagen-koncern där allt fler beslut fattas för att gynna Porsche. Internt har det riktats kritik mot Audi för att man prissatt sportbilen R8 och suvmodellen Q7 allt för lågt, jämfört med Porsches modeller. Volkswagens personalrepresentant Bernd Osterloh har också haft synpunkter på att VW-koncernen satsar allt för lite på teknisk utveckling, på grund av högre vinstkrav från Porsche. Den frågan tänker Osterloh lufta på nästa styrelsemöte, i juli, och maktkampen lär fortsätta länge än.