Miljöbilar skattebefrias, diesel- och CO2-skatt höjs

UPPDATERAD: SÅ BLIR DIN NYA FORDONSSKATT! Nu presenterar regeringen delar av den kommande klimatpropositionen. Dieselskatten höjs med 40 öre per liter men miljöbilar befrias från fordonsskatt under fem år från 1 juli i år. Någon skrotningspremie ser vi dock inte skymten av.

Bild 355485

Näringsminister Maud Olofsson verkar inte bjuda på någon skrotpremie. Synd.

Exemplen från Tyskland och Italien visar att en skrotningspremie mycket snabbt kan ge positiva reaktioner ute i bilhandeln. Både Saab och Volvo har önskat ett snabbt införande av en skrotningspremie även i Sverige, men någon sådan nämndes inte när regeringen på tisdagen offentliggjorde delar av sin kommande klimatproposition.
I Dagens Nyheter skriver finansminister Anders Borg, miljöminister Andreas Carlgren och näringsminister Maud Olofsson att nu "... tas ännu ett viktigt steg för att göra Sverige till ett föregångsland i klimatarbetet." Enligt regeringen vill man "sätta en tydlig prislapp på klimatpåverkande utsläpp", och det ska ske genom ytterligare beskattning på dieselbränslet och höjd fordonsskatt (som baserar sig på koldioxidutsläppet för modellen).
Skatten höjs den 1 januari 2011 från 15 till 20 kronor per gram koldioxid som överstiger 120 g/km. Det betyder för de flesta bensindrivna bilar en höjning med några hundralappar jämfört med i dag, samtidigt som några får en mindre sänkning.
Skattehöjningen på dieselbränslet görs i två steg på vardera 20 öre/liter, första höjningen den 1 januari 2011 och andra steget den 1 januari 2013.
Samtidigt skriver regeringen att "bränslefaktorn för dieslar sänks och miljöfaktorn ersätts med ett fast belopp." Det innebär att fordonsskatten för dieslar sänks för att kompensera skattehöjningen på dieselbränslet. Dagens uppräkningsfaktor på 3,15 gånger bensinbilsskatten sänks till 2,55 år 2011 och till 2,4 2013. Den så kallade miljöfaktorn görs om till ett miljötillägg på 250 respektive 500 kronor. På detta sätt läggs skatten mer på förbrukningen än det faktum att man äger en dieselbil, vilket gynnar små och bränslesnåla dieselmodeller.

I stället för en fortsättning av nuvarande miljöbilspremien, föreslår regeringen i sin klimatproposition att alla miljöklassade bilar (med alternativt drivmedel eller CO2-utsläpp på 120 g/km eller lägre) ska bli helt befriade från fordonsskatt i fem år. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2010, men ska gälla retroaktivt från och med 1 juli i år. Det innebär att de som köper miljöbil i sommar får betala skatt ett halvår, men därefter blir skattebefriade.
En skillnad jämfört med dagens miljöbilspremie är att skattebefrielsen gäller bilar som köps av både privatpersoner och företag, exempelvis förmånsbilar.
De nya skattereglerna som baserar sig på utsläppet av koldioxid över 120-gränsen, gäller för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar samt husbilar. Tunga lastbilar och tunga bussar ska däremot kompenseras för de höjda dieselpriserna genom lägre fordonsskatt.
Det innebär alltså att regeringen mestadels väljer att fokusera på höjda skatter för personbilstrafiken samtidigt som man väljer att "skona" den tunga yrkestrafiken. Detta trots att undersökningar visar att de ökade koldioxidutsläppen från trafiken helt och hållet är en konsekvens av att det är fler lastbilar på vägarna - och inte som ett resultat av att personbilarna blivit "smutsigare" eller fler. En inte alldeles glasklar logik, kan tyckas.
Eftersom regeringen nu sannolikt stänger dörren helt för en skrotningspremie väntar dystra tider för de svenska biltillverkarna (som till stor del är beroende av sin hemmamarknad) och bilhandeln i Sverige.