Räkna ut hur du påverkas av de nya miljöbilsreglerna

De nya miljöbilsreglerna är klara. Gränsen skärps till 95 g/km, men hänsyn tas till tyngre bilar. För modeller som klarar biobränslen gäller 150 g/km. Även övriga bilar får nya skattesatser. Hur påverkas du?

Räkna ut hur du påverkas av de nya mijöbilsreglerna.

I en bilaga till vårpropositionen har regeringen presenteras de nya miljöbilsreglerna som ska träda ikraft redan vid årsskiftet.
 
Den nya miljöbilsgränsen blir 95 g/km, istället för 120 gram. Som väntat blir den största förändringen av miljöbilsreglerna även tar hänsyn till bilens tjänstevikt. Exakt vilka bilar som blir miljöklassade bestäms av en formel som lyder 95 g/km+0,0457*(tjänstevikten-1372). Siffran 1372 står för den genomsnittliga tjänstevikten för en bil inom EU.
 
Desto mer oväntat var att regeringen tar in biobränslen i värmen igen. En bil som drivs med biobränsle (E85 eller gas) får en 57 procentig rabatt på utsläppen. För en bil med biobränsle är det nya gränsvärdet 150 g/km, med samma hänsyn till tjänstevikt som övriga bilar. Med biobränsle gäller alltså formeln 150 g/km+0,0457*(tjänstevikt-1372).
 
Precis som tidigare innebär en miljöbilsklassning att bilen är skattebefriad i fem år.
 
En annan nyhet är att skattebasen för övriga fordon också har justerats.
Tidigare beskattades CO2-utsläppet med 20 kr (10 kr för E85 och gas) per gram över 120 g/km. Dengränsen sänks nu till 117 g/km.
 
Dock får dieselbilar en lägre fordonsskatt. Bränslefaktorn för dieselbilar sänks från 2,5 till 2,33.
 
Utöver en ny miljöbilsdefinition innehöll regeringens vårproposition följande:
Som tidigare utlovat kommer energiskatten på diesel att höjas med 20 öre 2013.
 
Regeringen vill också höja inblandningen av biobränslen till 2014. Det innebär en tvångsintroducering av E10. I dieselpumparna ska biodiesel (FAME) utgöra sju procent.
 
Samtidigt bedömer regeringen att EU-reglerna för statsstöd gör att även låginblandningen av biobränslet måste beskattas. Dock tror inte regeringen att biobränslet kan stå på egna ben. För att stimulera andra generationens biobränslen fortsätter skattebefrielsen av höginblandad etanol (E85) under 2013. Även biodiesel av hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter (HVO) är skattebefriade upp till 15 procents inblandning.

Jag tycker de nya miljöbilsreglerna verkar bra.
104
396