Antalet döda i trafiken minskar

Jakten på nollvisionen är på väg åt rätt håll och Transportstyrelsen presenterar i dag siffrorna på de som dött i trafiken under 2012. Det är dyster läsning trots att nivån är rekordlåg.

Däckrazzia Rätt däck kan vara skillnaden mellan liv och död.

Rätt däck kan vara skillnaden mellan liv och död.

296 personer fick sätta livet till i trafiken under 2012, vilket är den näst lägsta siffran sedan andra världskriget i Sverige och en minskning med 23 personer. 2010 var rekordåret med "endast" 266 omkomna. 

Tyvärr har antalet personer som dör i tågolyckor ökat men väldigt många av dem är självmord. Inga passagerare omkom dock under färd 2012. 

"Sveriges arbete inom vägtrafiksäkerhet har varit oerhört framgångsrikt och är idag ett föredöme för andra länder. Även om det är fler som omkommit i vägtrafiken i år jämfört med 2010 är den långsiktiga trenden att dödsolyckorna minskar. Det är ett långt och systematiskt arbete av många aktörer som leder framåt", säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen meddelar att "en bidragande faktor till förbättringen av trafiksäkerheten under senare år på väg är sänkta hastigheter. Kommunernas arbete med att förbättra trafikmiljön i tätorterna och den positiva utvecklingen av fordonssäkerheten har gett goda resultat."

Preliminära siffror från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) visar en rekordhög nivå av användandet av bilbälte och cykelhjälm. Antalet omkomna och svårt skadade motorcyklister fortsätter också att minska till nivåer före mc-boomen på nittiotalet trots en fördubbling av antalet motorcyklar.

Trafiken i Sverige ökade med 0,3 procent under 2012.