Goodyear stänger fabrik i Amiens, Frankrike

Efter fem års förhandlingar med fackförbunden i Amiens-fabriken har Goodyear gett upp försöken att nå en kompromiss. Goodyear har därför tagit det radikala beslutet att lägga ner fabriken i Frankrike.


Den allmänna nedgången i bilförsäljningen i Europa innebär att överkapaciteten leder till nedlagda bilfabriker. Men även leverantörerna drabbas av nedgången och Goodyear meddelar idag att man lägger ned sin franska huvudfabrik i Amiens, 15 mil norr om Paris.

Goodyear nämner inget datum när produktionen ska upphöra men fabrikschefen Henry Dumortier säger i ett pressmeddelande att "nedläggning var vårt enda kvarvarande alternativ." Under fem års tid har Goodyear förhandlat med de lokala fackföreningarna men inte kunnat nå en från båda parter acceptabel kompromiss.

Enligt Goodyear har lönsamheten i Amiens varit dålig sedan finanskrisen inleddes hösten 2008 och några besparingar inte gått att genomföra då fackförbunden satt sig på tvären. Goodyear lyckades inte heller knoppa av tillverkningen av däck för lantbruksfordon, som man hoppats, och under 2012 gick verksamheten back med 61 miljoner euro.

Nedläggningen innebär att nästan 1.200 personer förlorar jobbet och Goodyear ska även banta arbetsstyrkan i resten av Frankrike. Fackförbunden har krävt att president François Hollande ingriper mot Goodyear och han visade sitt stöd i somras, under presidentkampanjen, då han besökte fabriken i Amiens.

Peugeot/Citroën (PSA) har planer på att banta bort 11.200 personer i Frankrike de närmaste åren och i förra veckan deklarerade Renault att man ska reducera de anställda i Frankrike med 7.500 personer (17 procent av arbetsstyrkan).

Som bäst såldes det 15,1 miljoner bilar 1999 i Europa. Under 2012 sjönk försäljningen med åtta procent till 12,53 miljoner bilar och väntas under 2013 fortsätta ned till cirka 12,1 miljoner bilar. Först 2014 väntas en liten uppgång till ungefär samma nivå som 2012. Flera branschbedömare tror inte att Europa är tillbaka på "normal" nivå igen förrän i slutet av decenniet.

Helt rätt beslut av Goodyear, utan lönsamhet kan inte fabriken fortsätta.
375
11