SMHI varnar för snökaos i Stockholm och längs Norrlandskusten

För andra gången på kort tid utfärdar SMHI en så kallad "Klass 1-varning" med kraftigt snöfall. Hela Östersjökusten kan drabbas men mest snö kommer i Stockholm och längs Norrlandskusten.

SMHI varnar för snökaos i Stockholm och längs Norrlandskusten
Kyla, kraftig snöfall och hård blåst ger problem i trafiken. Kör du av så markera med varningstriangel.

Det är det fortsatta snöandet i Sveriges mellersta och norra delar som får SMHI att återigen skicka ut en klass 1-varning som innebär "risk för allmänheten och störningar för samhällsfunktioner".

Veckan inleddes med höga temperaturer men nu slår vädret om snabbt och kylan kulminerar i slutet av veckan. Under natten till onsdag och under onsdagen kan det snöa kraftigt längs Östersjökusten, från Öland och hela vägen norrut upp till Bottenviken. Kulingvarning med kraftiga vindar är utfärdad för kustlandet i Gävleborg samt Upplands- och Roslagskusten.

Kraftiga vindar, snöbyar och lägre temperaturer bidrar alla till problem i trafiken med halka och oplogade vägar. I vissa delar av Norrland kan det bli mer än tjugo grader kallt och kyleffekten ökar på grund av blåsten.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
När SMHI ger en klass 1-varning ställer jag bilen och kör inte alls (= gasa).
8
110