Alrik: En på miljarden

Är det här världens mest olyckliga – eller lyckosamma – parkering?