Norrmän smiter från p-böter i Sverige

Fler är nio av tio p-böter som utfärdas för utlandsregistrerade bilar i Sverige förblir obetalda. Och de flesta av smitningarna står norrmännen för.

Även om inte bilen på bilden är norskregistrerad, så är det norrmän som står för flest obetalda p-böter (på de utländskregistrerade bilarna) i Sverige. Börjar oljepengarna sina, eller är de bara omoraliska…?

Enligt Transportstyrelsen lappades i fjol drygt 1,48 miljoner bilar i Sverige. 79,7 procent betalades. Av de 84.000 utländska bilar som fick p-böter betalades endast 8,7 procent.

I län med mycket turister är detta ett kostsamt problem. Exempel på ett sådant län är Bohuslän som har väldigt många norska turister. 
"Vi är måttligt roade av det här. Det är mycket pengar som vi går miste om", säger trafikingenjör Harriet Larsson Larsåsen i Tanums kommun till Bohusläningen.se.

I Bohuslän handlar det ofta om att utländska bilar, norska i synnerhet, står mot färdriktningen, vilket bilar får göra i Norge. Det är också vanligt att bilarna saknar p-skiva eller står för länge på parkeringsplatsen.

Enligt Mikael Andersson, pressansvarig på Transportstyrelsen, vet de flesta norrmän att en obetald svensk p-bot inte får några konsekvenser.

"I Sverige är en parkeringsbot en felparkeringsavgift, och inte böter som går under straffskalan som det gör i många andra EU-länder. Det gör att svenska myndigheter inte kan gå in och kräva utländska fordon på pengarna. Och det händer alltså inget om de utländska fordonen inte gör rätt för sig, Sverige kan inte kräva dem på pengar i sina hemländer", säger Mikael Andersson.

Daniel Granqvist, verksjurist på Transportstyrelsen, menar att det inte är ett alternativ att kräva omedelbar betalning av utländska parkeringssyndare. Att "klampa" fordonen skulle innebära att de står felparkerade innan ägaren gör rätt för sig och att forsla bort fordonet skulle bli alldeles för kostsamt.

"Transportstyrelsen anser att även utländska felparkerare ska göra rätt för sig och undersöker vilka åtgärder som bör vidtas. Att utöka samarbetet med en aviseringspartner är ett alternativ, men det skulle kräva förändringar inom flera områden och vi kan dessvärre inte göra några utfästelser i tid när det gäller den här frågan", säger Mikael Andersson.

Statistik från Kronofogden visar att svenskars parkeringsskulder växte till närmare 634 miljoner kronor under 2015, en ökning med 2,4 miljoner kronor jämfört med året innan.
Även antalet personer som står för böteslapparna har ökat, 38.993 personer i Sverige hade obetalda parkeringsböter hos Kronofogden, vilket är 2 procent fler än 2014. 
Den största ökningen av parkeringsskulder finns i Gävleborgs och Hallands län.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag tycker det är rätt att utlänningar inte ska tvingas betala sina p-böter.
19
111