Bilbesiktningsfirman Clearcar stängs omedelbart

Bilbesiktningsfirman Clearcar AB får inte längre besiktiga fordon. Tillsynsmyndigheten Swedac har återkallat tillståndet eftersom de anser att det varit för många brister i verksamheten. Totalt stoppas 81 stationer.

81 Clearcar-stationer stängs med omedelbar verkan.

I går beslutade Swedac, tillsynsmyndigheten som ackrediterar bilbesiktningsföretag i Sverige, att återkalla ackrediteringen för Clearcar. Från och med i dag får Clearcar därmed inte längre utföra besiktningar. 

– Vi har i början på året fått anmärkningar av Swedac. Vi har tagit anmärkningarna på stort allvar och åtgärdat samtliga dessa. Vi har även inlett ett gediget långsiktigt program för att säkerställa att detta inte ska uppkomma igen, säger Kristina Sundén, marknadschef på ClearCar, i pressmeddelandet.

Men Swedac har alltså beslutat att dra tillbaka ackrediteringen.

Beslutet grundar sig på ett riksdagsbeslut i samband med att monopolet på besiktningar släpptes. Fordonslagen ändrades så att privata aktörer måste vara ackrediterade för att få besiktiga. Swedac ska säkerställa att alla företag håller rätt kvalitet och nivå, så att de inte konkurrerar med för låg standard.

I ett pressmeddelande skriver företaget att man nu vänder sig till Förvaltningsrätten för att överklaga beslutet. 

Totalt har Clearcar 81 besiktningsstationer i Sverige. Alla omfattas av myndighetens beslut.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag har någon gång besiktigat min bil på Clearcar.
113
184