Ikonisk Stockholmsmack lägger ner för gott

Den 31 mars stänger den ikoniska macken i Katarinaberget på Södermalm i Stockholm. Bild: Wiki Commons, Janm67.

Insprängt i Katarinaberget på Södermalm i Stockholm finns en bensinmack som invigdes 1955. Den byggdes av kooperativet Bilägarnas inköpsförening, IC. 1970 bytte den namn till OK och sedan slutet av 1990-talet har den hetat OKQ8.

Men den sista mars stängs den ikoniska macken för gott. Anledningen är den stora ombyggnationen av Slussenområdet vilken för med sig att Stockholm stad planerar att bygga en bussterminal i Katarinaberget. Den sista juni ska stationen vara borta. Men för att OKQ8 ska hinna sanera och riva anläggningen stängs bensinstationen redan den 31 mars.  

 

 

 

Klassisk Stockholmsvy vid Slussenområdet och vänder blicken mot Södermalm. Macken skymtas i bildens nedre vänstra hörn. Bild: Wiki Commons, Markmc.

När macken slår igen finns inte längre någon bemannad bensinstation på Södermalm, ett område med cirka 127.000 personer. För den som vill tvätta, serva eller hyra bil får man söka sig till en annan stadsdel eller Hammarby Sjöstad.

Kuriosa om macken. Ryktet säger att det var här Mona Sahlin betalade Toblerone med statens kontokort. Inköpet (som bara var en del av affären och men som sedemera blev känt som Toblerone-affären) innebar att hon avgick som dåvarande vice statsminister och förlorade möjligheten att bli Sveriges statsminister.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag har någon gång tankat på den macken.
177
207