Ägarna berättar: Nya bilar allt snålare – men inte så mycket roligare

Ibland är det lätt att avfärda nya bilar – hur mycket har egentligen blivit bättre de senaste tio åren? En hel del, visar det sig. Åtminstone enligt bilägarna själva.

auto motor & sports begagnatdatabas innehåller nästan 39.000 betyg där ägarna själva satt betyg på sina bilar. Här har vi valt ut fem "grenar": körglädje, ljudnivå, förbrukning, ekonomi och om bilen har varit problemfri, för modellåren 2006–2015.

Du kan själv sätta betyg på din bil här.

Fler dieselbilar – lägre förbrukning

Den största förändringen som bilägarna upplevt är att förbrukningen sänkts. Biltillverkarna har lagt ned miljardbelopp på "downsizing" – att använda mindre motorer med turbo för att sänka förbrukningen – men det har kritiserats för att tekniken bara fungerar i testlaboratoriet.

Enligt de här siffrorna verkar dock downsizingtrenden innebära att förbrukningen sänks en del även i verkligheten, men det som framför allt hänt under de senaste tio åren är att allt fler svenska bilköpare valt en dieselmotor istället för en bensin- eller etanolmotor.

Det har gjort att snittbetyget för bilarnas förbrukning i vår begagnatdatabas är 75 procent för bilar av modellår 2015, och 65 procent för bilar av modellår 2006.

Körglädjen halkar efter

Tyvärr verkar det inte som att körglädjen har hängt med i samma utsträckning. Många biltillverkare lägger till nya funktioner i bilarna för att spara bränsle – som elektrisk servostyrning – vilket drar ned betyget. Och det hjälper inte att allt fler bilköpare väljer en suv. Högre tyngdpunkt ger aldrig bättre köregenskaper.

Körglädjesbetyget ligger på 80 procent för modellår 2006 och 83 procent för modellår 2015.

Mindre buller

När det gäller ljudnivå har snittbetyget ökat med 13 procent (från 71 till 80 procent för modellår 2006 respektive 2015).

Billigare att äga

Även när det gäller bilens totalekonomi är de flesta ägare nöjda: betyget har ökat tolv procent. Snittbetyget för totalekonomin är 76 procent för modellår 2015 jämfört med 68 procent för modellår 2006.

Mindre strul – men elektorniken spökar

Och självklart har bilarna också blivit mer problemfria. Snittbetyget för bilar av modellår 2015 är 92 procent, jämfört med 82 procent för modellår 2006.

De problem som bilägarna trots allt får på nya bilar har ofta med elektronik att göra. Konstiga felmeddelanden och infotainmentsystem där skärmen "fryser" är vanligt, något som oftast – men inte alltid – löser sig när bilen startas om.

I genomsnitt har var femte bilägare som har en bil av modellår 2006–2015 haft problem med elektroniken.

Siffrorna visar genomsnittligt betyg för bilar av det aktuella modellåret i procent.

Körglädje: Ökar 4%


Ljudnivå: Ökar 13%


Förbrukning: Ökar 15%


Totalekonomi: Ökar 12%


Problemfri: Ökar 12%

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag är överlag nöjd med min bil.
172
13