Extrainsatt poliskontroll – se upp i trafiken

Extrainsatt poliskontroll – se upp i trafiken
Extra fokus är på bältesanvändning, men det blir också fler kontroller av nykterhet och körkort.

Under vecka 11 är det "nationell trafiksäkerhetsvecka" och det innebär att polisen utför extra många kontroller. Satsningen sker över hela landet.

Speciell uppmärksamhet ska riktas mot användandet av säkerhetsbälten och hjälmanvändning. Parallellt med kontrollerna av detta blir det också fler nykterhets– och körkortskontroller. Att använda bilbältet är viktigt i alla typer av fordon.

"Vi vill att alla ska sätta på sig bältet – även i lastbilen och bussen," säger Ursula Eriksson som är trafikstrateg på polisen.

Som bilförare har man ansvar för att barn i bilen använder bälte och bilbarnstol, om sådan behövs. Om en minderåring inte sitter säkert i bilen kan det bli böter på 2.500 kronor. Att inte använda bilbälte ger böter på 1.500 kronor.

Tidigare har vi skrivit om hur farligt det kan vara när barn har tjocka kläder, som till exempel overall, i bilen. Bältet måste sitta väl sträckt mot kroppen och för barn är det viktigt att bilbarnstolen styr bältet över låren och inte över magens mjukdelar.

 

Polisens checklista för god bältesanvändning:

  • Använd bältet även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
  • Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur kan skada hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.
  • Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.
  • Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Det är lugnt för min del, kör inte en meter med bilen förrän bältet är på!
150
10