Ny utredning: I Stockholmstrafiken är alla förbannade på alla andra

Ny utredning: I Stockholmstrafiken är alla förbannade på alla andra
Cykelbanorna får allt fler cyklister, vilket ökar irritationen mellan cyklisterna. Foto: Gettyimages.

Cirka 2.000 Stockholmare deltog i en attitydundersökning som Trafikkontoret i Stockholms stad tagit fram. Resultatet visar på mycket otrygghet och irritation mellan trafikanterna – något som man vill förbättra med en ny kampanj.

Undersökningen visar inte oväntat att nästan 90 procent av de tillfrågade anser att de själva visar hänsyn i trafiken. Men samtidigt tycker ungefär lika många att de inte får tillbaka hänsyn och ömsesidig respekt i trafiken. 62 procent svarade att det finns något i trafiken som gör dem otrygga och 68 procent sa att det finns saker som irriterar dem.

På listan över "mest irriterande" kom bilisterna högst upp, enligt 23 procent av de tillfrågade. Cyklisterna tog andraplatsen med 18 procent. När man istället frågade vilka som stod för den största otryggheten var det omvänt förhållande. Cyklisterna ansågs vara värst med 28 procent, med bilisterna på andraplats med 22 procent.

När man jämförde de olika trafikanterna framkom det att bilister och cyklister var ungefär lika irriterade på varandra. Och man behöver inte vistas speciellt länge i stockholmstrafiken för att skriva under på det, ilskan är ömsesidig.

På frågan "vem utmärker sig extra dåligt i trafiken?" så var alla trafikanter rörande överens: cyklisterna (53 procent). Bilisterna hamnade betydligt längre ner, på 15 procent. Irritationen kommer från både fotgängare, bilister men inte minst mellan cyklisterna själva. Många cyklister upplever trängsel och att olika hastighet leder till farliga situationer.

För att öka tryggheten och minska irritationen ska Stockholm stad nästa vecka starta en kampanj för att "visa mer hjärta i trafiken". En miljon kronor ska läggas på kampanjen.

I kampanjen uppmanas stockholmstrafikanterna att ha ögonkontakt, vinka, markera tydligt i trafiken och att le mot varandra. Vad tror ni läsare om detta – kan en sådan kampanj ge resultat och få cyklister och bilister att samspela bättre?

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag tror att den här kampanjen kan ge positiva resultat!
16
60