Fotgängarens vanliga beteende kan vara "vårdslöshet i trafik"

Vid övergångsstället har bilisten skyldighet att stanna för en fotgängare. Men det finns skäl för fotgängaren att vara försiktig, annars kan denne dömas för "vårdslöshet i trafik".

Både fotgängare och bilister måste se upp i trafiken.

Häromdagen kunde vi läsa att i Stockholm är alla trafikanter arga på alla andra trafikanter. De flesta, inklusive cyklisterna själva, anser att cyklisterna är värst i trafiken. Men för övrigt tycker bilisterna tycker att fotgängarna och cyklisterna gör fel, som i sin tur tycker att bilisterna gör fel. 

Som bilist är det av uppenbara skäl extra viktigt att vara försiktig med de oskyddade trafikanterna.

Vid övergångsstället måste bilisten stanna om en person (med eller utan cykel) går över ett övergångsställe. Om en cyklist däremot cyklar på övergångsstället har bilisten inte samma skyldighet.

"En cykel ska ledas för att man ska betraktas som fotgängare", säger Stefan Dangardt, vid Polismyndigheten i Dalarna till DT.se. "I valet mellan att köra på en cyklist som kört ut på övergångsstället eller inte, måste du dock välja det senare, även om cyklisten gjort fel. För att undvika en trafikolycka", förtydligar Dangardt.

Vid ett obevakat övergångsställe med cykelpassage har bilisten skyldighet att anpassa hastigheten för cyklisten, men har inte skyldighet att lämna företräde till cyklisten. I korsning eller ut ur en rondell ska däremot bilisten lämna cyklisten företräde enligt samma regler som mot fotgängaren.

Har fotgängarna då inga skyldigheter? 

Jo. Enligt vad trafikpolisen Claes Lundström säger till Norrtelje Tidning kan fotgängaren kan faktiskt dömas till vårdslöshet i trafik om denne går rakt ut på ett obevakat övergångsställe utan utan att ta reda på om bilisten har sett hen eller ta hänsyn till korsande trafiks avstånd och hastighet.

Fotgängaren kan i detta fall få dagsböter som påföljd. Detta är dock INTE vanligt förekommande.

För en bilist som inte lämnar företräde för en fotgängare blir det böter på 3.000 kronor och särskild körkortsprövning. För en cyklist som cyklar ut på en passage utan att lämna företräde kostar det till 2.000 kronor i böter.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag tycker ofta man får tvärnita för fotgängare som bara går rakt ut vid obevakade övergångsställen.
237
37