Dyrare att besikta bilen efter avregleringen

Det har gått sex år sedan den svenska fordonsbesiktningen avreglerades. En ny rapport visar att verksamheten fungerar ungefär som tidigare, dock har kontrollbesiktningen har blivit dyrare.

En kontrollbesiktning har blivit dyrare efter avregleringen.

Besiktningsmarknaden har nu varit konkurrensutsatt sedan 2010, och Transportstyrelsen har undersökt hur de första sex åren har fungerat.

Farhågan inför avregleringen att det skulle bli färre besiktningsstationer i glesbygder har inte besannats. Fram till 2016 har antalet besiktningsstationer för lätta fordon ökat med knappt två procent. 

"I dagsläget ser vi inga skäl till oro vad gäller tillgängligheten till besiktning i landets glesbygdsområden. Vi ser därför inga behov av att förändra reglerna eller göra andra ingripanden, utan föreslår att marknaden får fortsätta utvecklas", säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen bedömer också att besiktningsstationernas öppettider, motsvarar kundernas behov. Däremot har antalet lördagsöppna stationer minskat med 28 procent.

På minuskontot ser vi bland annat att snittpriserna för kontrollbesikning har stigit med cirka nio procent, vilket är mer än konsumentprisindex (KPI). Dessutom har Transportstyrelsens kontroller visat att alla tekniker inte genomför alla kontrollmoment vid alla besiktningar. Transportstyrelsen har heller inte sett någon teknikutveckling inom fordonsbesiktningsbranschen.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag tycker fordonsbesiktningen fungerar bättre sedan avregleringen.
18
134