Regler för dig som ska arrangera eller åka studentflak

Snart är tiden här för studentfirande och allt vad det innebär, som att åka på lastbilsflak. Men för att det ska vara tillåtet ska vissa krav vara uppfyllda, annars kan polisen stoppa lastbilen.

Polisen tipsar vad som gäller för stundentfirandet på lastbilsflaken.

I vanliga fall inte det tillåtet att färdas på flak eller släp, men under kortare sträckor är det tillåtet. Fordonet får dock inte köras fortare än 20 km/h och endast på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/h. Dessutom ska föraren ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år.

Tänk på att:
• passagerarnas antal och så att de är placerade så att det inte kan uppstå någon fara. Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
• hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga.
• sätta fast högtalare och annan utrustning och rikta ljudet in mot flaket samt att bänkar sitter fast.
• utrymmet för passagerarna inte får ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter.
• det ska finnas en direkt kontakt mellan passagerarna och föraren. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
• om transporten sker på släpfordon ska detta var kopplat på ett trafiksäkert sätt.
• om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran. Polisen får i så fall hindra fortsatt färd.

Varje år inträffar allvarliga olyckor med anknytning till studentflaken, polisen ber alla att vara försiktiga. Foto: Polisen.

Kolla så att flaket uppfyller alla krav. De krav som gäller för studentflak hittar du här.

• Kontakta polisen i god tid. Meddela färdväg, dag och tid, slag av fordon, registreringsnummer, antal deltagare, kontaktuppgifter till den ansvarige för transporten och vilken skola ni tillhör. Här är polisens kontaktuppgifter.

• Två flakvärdar
Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha möjlighet att kunna överblicka studenterna. Som flakvärd ska man se till att ingen slänger saker från flaket eller skadar sig. På vissa håll finns åldersgräns för att vara flakvärd. 

• Kontakta din kommun och kolla om det finns andra lokala bestämmelser. Här hittar du bestämmelser för i bland annat Gävleborg och Uppsala, Stockholm, Värmland, Västmanland och Östergötland. Läs mer här.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Traditionen med studentflak är för farlig, det borde förbjudas.
83
158