Städning bland vägskyltar: "Det får inte finnas för många"

Under sommarhalvåret sätts det upp många hemmagjorda skyltar efter vägarna. Trafikverket ska nu rensa bland skyltarna eftersom de kan vara ett hinder för att sköta vägarna och ibland är en direkt trafikfara.

Hemsnickrade skyltar i vägområden är olagliga.

Under sommarhalvåret dyker det upp många hemgjorda skyltar, exempelvis för stuguthyrning eller vägcaféer. De sätts upp av både privatpersoner som företag.

Men det är inte tillåtet att sätta upp egna märken och skyltar i vägområdet. Dels för att skyltarna gör det svårare att rensa diken och utföra slyröjning, men också för att de kan utgöra en trafikfara. De kan exempelvis ha en olämplig placering eller ta uppmärksamhet från körningen.

Enligt Trafikverket måste man ha tid att läsa och förstå vägmärkena och kunna välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte finnas för många vägmärken på samma ställe, och de ska vara konsekventa och lättbegripliga.

Trafikverket tar kontinuerligt bort felaktigt uppsatta skyltar, men om olagliga skyltar sätts upp på nytt kan Trafikverket göra en polisanmälan.

"Många kanske inte vet att det är olagligt, och de kan få tillbaka skylten om den finns hos entreprenören", säger Mats Sandgren, enhetschef Trafikmiljö, Trafikverket.

Det här gäller för skyltar vid vägområdet:

• Vad som är vägområde kan variera men det utgörs ofta av vägbanan, dikets ut- och insida och ytterligare 3-5 meter åt sidan. Där det finns viltstängsel går vägområdet ända till stängslet och ytterligare en meter utanför.

• Vägområdet kännetecknas oftast av att det inte finns träd där och att området slyröjs eller slåttras varje år.

• I vägområdet är det inte tillåtet med egentillverkade märken eller skyltar. Utanför vägområdet krävs förutom markägarens tillstånd även ett bygglov av kommun eller länsstyrelse.

• Man kan ansöka om att få en godkänd vägvisare till en plats eller inrättning som kan vara av intresse för trafikanten. Trafikverket behandlar ansökan. Om ansökan godkänns svarar Trafikverket för tillverkning och uppsättning av märket. Sökanden svarar för kostnaden.

• Om olagliga skyltar sätts upp på nytt kan Trafikverket välja att göra en polisanmälan.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Hemgjorda vägskyltar är störande.
15
26