Cirka 150.000 bilar i Sverige kör med vinterdäck i sommar – lagligt men livsfarligt

Cirka 150.000 bilar i Sverige kör med vinterdäck i sommar – lagligt men livsfarligt
På den punkt där sommardäcken står still passerar vinterdäcken i 60 km/h.

Sverige har en vinterdäckslag – men ingen sommardäckslag. De som vill får fullt lagligt köra med vinterdäck på sommaren. Michelins årliga däckundersökning visar att fyra procent av bilisterna kör på samma däck året runt – vilket motsvarar cirka 150.000 bilar.

Sannolikheten att du själv möter en bilist i sommar med vinterdäck är alltså relativt stor. Så länge inget händer märks inte skillnaden mellan vinterdäck och sommardäck. Men vid en snabb undanmanöver kan bilen med vinterdäck bli omöjlig att kontrollera.

Mest allvarligt är att bilar med dubbfria vinterdäck får mycket längre bromssträcka på sommaren, jämfört med sommardäck. När vi på auto motor & sport testade skillnaderna blev det ett dramatiskt resultat. I intervallet 100–0 km/h på torr asfalt stannade sommardäcket efter 37,7 meter. Vinterdäcket behövde 54,5 meter för att stanna bilen. Det är en förlängning av bromssträckan med 39 procent, en evighet i sammanhanget. På våt asfalt blev skillnaderna ännu större.

På den punkt där sommardäcket bromsat klart och bilen stod still passerade vinterdäcket i 60 km/h. Översätter vi det här till ett övergångsställe är det skillnaden mellan att hinna stanna för en fotgängare eller med största sannolikhet köra ihjäl personen.

"Det är oroväckande att så många fortfarande i juni åker på vinterdäck i någon form," säger Marcus Karlsson som är miljö- och trafiksäkerhetsansvarig på Michelin i Norden. "Dessa däck saknar de egenskaper man önskar på en sommarvarm körbana. Vi måste fortsätta att informera om riskerna med att köra på fel däck och vara lyhörda hur de svenska bilisterna vill ha sin information."

Även Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har gjort en undersökning: "Jämförelse av vinter- och sommardäck på barmark sommartid" (klicka för att ladda hem som pdf-dokument). VTI fann då att i jämförelse att nordiska, odubbade vinterdäck har 15–20 procent längre bromssträckor jämfört med sommardäcken. Vid låg hastighet är skillnaderna små men med allt högre hastighet ökar dessa risker. Enligt VTI sker nästan tio procent av alla dödsolyckor på sommaren med bilar som har vinterdäck.

Michelins årliga däckundersökning visar att bilisterna vill ha sin information om lämpligt däckval på olika sätt, beroende på ålder. I åldersgruppen 30–49 år uppgav 48 procent av de tillfrågade att de sökte informationen själv, på internet. Äldre bilister föredrog i högre utsträckning att få informationen direkt från en fackman. Undersökningen visar också att yngre bilister inte är lika noga med att kontrollera slitaget på däcken, jämfört med äldre.

En mycket intressant punkt i däckundersökningen som Michelin utförde är att fyra procent av de tillfrågade uppgav att de kör på "året-runt-däck". De brukar också benämnas som "allseason" eller "helårsdäck". I Sverige finns inte de begreppen, här har vi två typer av däck: sommardäck och vinterdäck. Däckbranschen i Sverige har enats om att inte marknadsföra "året-runt-däck", eftersom det kan lura konsumenter att tro på påståenden som att vissa däck fungerar lika bra på sommaren som på vintern.

Dubbfria vinterdäck är i juridisk mening inte olagliga att köra med på sommaren, även om det är ytterst olämpligt och rent livsfarligt i en olyckssituation. Därför är det märkligt att så många som fyra procent av bilisterna uppger att de kör på en kategori av däck som inte finns i Sverige.

Undersökningen från Michelin belyser en stor utmaning för både myndigheter, lagstiftare och däckbransch. Hur informerar man 150.000 bilister om vikten av att välja rätt däck under sommaren? För det kan väl inte vara så illa att 150.000 fordonsägare fullständigt struntar i de risker de utsätter sig själva och framför allt andra för?

Eller borde vi helt enkelt ge upp försöken att informera och istället införa en sommardäckslag i Sverige?

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Vi borde ha en sommardäckslag i Sverige!
19
6