Transportstyrelsens chef läckte sekretessuppgifter – döms för brott mot rikets säkerhet

Transportstyrelsens chef läckte sekretessuppgifter – döms för brott mot rikets säkerhet

Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren fick sparken i januari och fick gå på dagen. Att en generaldirektör sparkas på det viset är mycket ovanligt och först nu får vi reda på anledningen – Maria Ågren är dömd för brott mot rikets säkerhet när hon läckte hemliga uppgifter till Östeuropa.

Enligt SVT Nyheterna ska Maria Ågren betala 70.000 kronor i böter för att hon "röjt sekretessbelagda uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet". Maria Ågren döms för grov oaktsamhet, men utan syfte att gå främmande makt tillhanda.

Bakgrunden till domen är att Maria Ågren, i egenskap av generaldirektör för Transportstyrelsen, gjorde en upphandling av IT-driften som vanns av IBM. De skickade uppdraget vidare till anställda i Östeuropa, vilket innebar att utländsk personal hade tillgång till all information kring fordonsregistrering i Sverige – inklusive fordon som ägs av militär, polis och civila myndigheter. I databasen finns också detaljerade personuppgifter för flera miljoner fordonsägare i Sverige.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Lämpligt straff för den typen av försumlighet!
109
24