Krav på bättre vägunderhåll: Finns mindre kostsamma åtgärder

Bilisterna betalar dubbelt upp i skatter och avgifter jämfört med kostnaderna för biltrafiken. Mer pengar än vad regeringen har föreslagit måste därför gå tillbaka till vägunderhåll, anser Motormännen.

Varje dag omkommer 3.500 personer på världens vägar. 245 organisationer går nu samman i en global kampanj som drivs av FIA (Fédération internationale de l'automobile) för att uppmana världens regeringar att prioritera trafiksäkerhet och att skapa bättre lagstiftning mot farligt beteende i trafiken.

"Det finns några enkla åtgärder man som förare kan vidta: att hålla uppmärksamheten på vägen, ta pauser, kolla däcken innan resan och att aldrig någonsin sms:a eller rattsurfa när man kör", säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen som deltar i kampanjen.

Motormännen ställer också krav på bättre vägunderhåll i Sverige. För perioden 2018 till 2029 vill regeringen höja anslaget till vägunderhåll med sju procent, vilket är betydligt mindre än den förväntade inflationen och därmed kommer att öka på den underhållsskuld som redan idag finns i det svenska vägnätet.

Sveriges privatbilister betalar dubbelt upp i skatter och avgifter jämfört med kostnaderna för biltrafiken. Motormännen anser att mer måste gå tillbaka till säkra och väl underhållna vägar.

"Den absolut bästa åtgärden för ökad säkerhet är mötesseparerade vägar. Det minskar risken att omkomma i en trafikolycka med 80 procent", säger Carl Zeidlitz.

Motormännen poängterar att det även finns mindre kostsamma åtgärder, till exempel att åtgärda feldoserade och skarpa kurvor, räffla mittlinje och sidolinjer, rensa sidoområden från farliga hinder och föremål samt att kontrollera och höja farliga räcken.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag tycker att mer pengar borde gå till vägtrafiken.
168
3