Mer info på BLACKRACE - streetracingens lagliga alternativ

Besiktning från 17:30

Körning från 18:00-22:00

Välkommna.