säkringen är till för att avsäkra kablaget och inte förbrukaren.
säkringen skall placeras så nära batteriet som möjligt.
skall flera förbrukare kopplas på samma matarkabel skall ett fuseblock med separat säkring för varje förbrukare användas utöver huvudsäkringen vid batteriet och fuseblockets säkringar dimensioneras efter kablaget mellan steg och fuseblock.

tex:
2st steg som drar 50A styck.
5m mellan batteri och steg.
1m mellan fuseblock och steg.

dra en 33mm2 från batteri till huvudsäkring. huvudsäkring: 100A
dra en 33mm2 från huvudsäkring till fuseblock.
säkringar i fuseblock: 2st 50A
dra 2st 10mm2 från fuseblock till stegen.

det skadar aldrig med grövre kablar än rekommenderat.

glöm inte bort en ordentlig jord!!!