Behöver göra div ingrepp i tunnare plåt; kapa, fila ner vassa kanter etc.

Vilket multitool ger mest för slantarna? Tillbehör osv.