Premier och rabatter

När du köper en ny elbil är den klassad som "supermiljöbil". Även många laddhybrider är supermiljöbilar, förutsatt att de släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer.

En supermiljöbil är berättigad till supermiljöbilspremie.

Supermiljöbilspremie för privatpersoner

För privatpersoner är supermiljöbilspremien på 40.000 kronor.

Supermiljöbilspremie för företag

För juridisk person (företag, offentlig sektor och föreningar) jämförs nybilspriset för supermiljöbilen med motsvarande "konventionell" bil, utan miljöteknik. Juridisk person får en supermiljöbilspremie på 35 procent av skillnaden i nybilspriset mellan miljöbilen och den konventionella bilen, men inte mer än 40.000 kronor.