10 steg: Så kan en miljon elbilar rulla på svenska vägar 2030

Susanna Hurtig är chef för E-mobility på Vattenfall.

Om Sverige ska klara målet att sänka koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030 måste en miljon elbilar rulla på vägarna, tror Vattenfall. Det är en ordentlig ökning från dagens elbilsbestånd.

Nu skriver Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och företagets chef för e-mobilitet Susanna Hurtig en debattartikel med tio steg för att Sverige snabbare ska kunna ställa om till eldrift. De skriver bland annat att Sverige har goda förutsättningar för elbilar eftersom energimixen till stor del består av förnybar och koldioxidfri el.

Bland de tio stegen finns bland annat en högre elbilsbonus för bilköpare som väljer en elbil. Det första bonus/malus-förslaget hade en elbilsbonus på 60.000 kronor och Centerpartiet föreslog 100.000 kronor. Men i det senaste förslaget blev det 45.000 kronor – en ökning med bara 5.000 kronor jämfört med idag.

Dessutom föreslås ännu större incitament för företag att välja en elbil och krav på att kommuner och andra offentliga verksamheter väljer en energieffektiv bil.

Vattenfall vill också...

• ha en koldioxidskatt på fossila bränslen som ökar linjärt och ligger till grund för både fordonsskatten och förmånsvärdet för tjänstebilister

• införa miljözoner i storstäderna som bara tillåter bilar med noll lokala utsläpp

• ge möjlighet för kommuner att sänka parkeringsavgift och trängselskatt för bilar med låga utsläpp och kräva att kommunerna sätter upp nya planer för installation av laddstolpar

• kräva att nybyggda och ombyggda hus förbereds för elbilsladdning

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Det här tycker jag låter som en bra plan.
Ja
25
5
Nej