Preem bygger vätgasanläggning i Göteborg – ökar mängden förnybara drivmedel

Preem bygger vätgasanläggning i Göteborg – ökar mängden förnybara drivmedel
Vätgasen ska användas för att minska mängden fossil standarddiesel. Foto: Creative Commons.

Preem investerar i en ny vätgasanläggning i Göteborg. Vätgasen behövs för att Preem ska kunna utöka sin produktion av förnybara bränslen till 200.000 kubikmeter årligen, med möjlighet att utöka till 500.000 kubikmeter/år.

Vätgasanläggningen drivs av naturgas från Swedegas transmissionsnät i Göteborg, som kommer att bygga en 1,2 kilometer lång gasledning till Preems produktionsanläggning. Produktionen ska starta i början av 2019.

Vätgasen används för att tillverka Preem Evolution Diesel och Evolution Diesel+ som har en andel förnybart innehåll som ligger på 25–40 procent respektive över 50 procent. Dieselbränslet kan tankas i alla dieselfordon och bidrar därmed att sänka förbrukningen av fossil standarddiesel.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Bra att det produceras mer vätgas i Sverige!
Ja
10
17
Nej