Ny svensk undersökning: Många bilköpare har dålig koll – väljer bort elbilar och laddhybrider

Ny svensk undersökning: Många bilköpare har dålig koll – väljer bort elbilar och laddhybrider

Elbilar och laddhybrider ses fortfarande i stor utsträckning som "framtidsbilar", enligt en ny studie från Energimyndigheten som du kan läsa här (i pdf-format). Men många är ändå positivt inställda till att byta till en laddbar bil.

Den här studien är en enkätundersökning som har genomförts två gånger tidigare. Resultatet känns delvis igen, men det finns skillnader.

Mer än hälften av de som tror att de kommer köpa en bil inom fem år kan tänka sig att köpa en laddbar bil nästa gång de köper bil. Sju av tio är positivt inställda till laddbara bilar. Ännu fler tror att elbilar och laddhybrider har förutsättningar att utgöra en stor andel av bilflottan. Men tre av fyra som svarat har ännu inte provkört en elbil eller laddhybrid.

Mer än hälften av de som kommer köpa ny bil inom fem år kan tänka sig en elbil eller laddhybrid

"Viljan och intresset för laddfordon finns men bristande kunskap gör att många fortfarande väljer bort laddfordon. Som exempel är faktiskt tillgången på laddinfrastruktur god, framför allt i södra Sverige, men för få vet om det", säger Martina Wikström på Energimyndigheten.

Antalet bilköpare som har mycket dåliga kunskaper om elbilar och laddhybrider minskar betydligt, men fortfarande är det i storstäderna som kunskaperna om laddbara bilar är som störst.

"Laddbara fordon uppfattas av många respondenter som ett storstadsfenomen och fler respondenter avfärdar tekniken för att de bor på landsbygden", står det i rapporten.

Här är argumenten som lyfts fram för elbilar och laddhybrider...

• Lägre miljöpåverkan
• Högre energieffektivitet
• Låg driftkostnad
• Lägre ljudnivå
• Skönt att ladda hemma och därmed slippa tanka bilen

...och här är punkterna där det fortfarande finns en del att jobba med

• Bättre laddinfrastruktur, även om den ser bra ut redan idag, enligt studien
• Räckvidden kan bli bättre, men även det är ett exempel på ett problem som inte alls är lika stort som för några år sedan
• Högre inköpspris – subventioner på priset är viktigare än andra incitament, som till exempel gratis parkering, enligt personerna som svarat på enkäten

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag är övertygad om att de flesta svenska bilköpare egentligen skulle klara sig utmärkt med en elbil eller laddhybrid.
Ja
55
10
Nej