Juristen: Fritt fram att diskriminera Tesla-ägare

Strejken mot Tesla drabbar även tredje part. Juristen Marcus Palmberg bemöter en orolig insändares frågor.
Annons

Hej auto motor & sport,

Jag vill börja med att tacka för en mycket bra tidning.

Jag tänkte att du/ni kan vara intresserade av att skriva en artikel i ämnet om hur vi som Teslakunder drabbas av IF Metalls strejk mot Tesla, där man inte bara vänder sig mot företaget TM Sweden AB, utan direkt mot oss kunder, som har valt att köra en bil av märket Tesla.  

Bakgrunden för mig är att vi råkade ut för en trafikolycka i somras, då vår tre veckor gamla förmånsbil, en Tesla, blev påkörd bakifrån av en ouppmärksam förare, i bilen färdades jag, min fru och vår sexåriga son.

Efter ambulansfärd till sjukhuset och kontroller under kvällen kunde vi lämna sjukhuset, medan bilen bärgades till Werksta i Norrköping. På grund av olika omständigheter hos dem så fick bilen senare flyttas till Werksta i Linköping, där man i oktober började arbeta på bilen.

Någon vecka innan de togs ut i sympatistrejk så hör de av sig till mig och förklarar att de kommer inte få ta in nya ärenden, men jobb som de har påbörjat kommer de att få slutföra, så vår bil kommer inte att påverkas av detta. Dagen innan de tas ut i sympatistrejk kontaktar jag dem igen och får då svaret att facket har ändrat sig. De kommer inte få arbeta på någon Tesla överhuvudtaget, oavsett vem som är beställare eller hur långt de har kommit på arbetet.

Bilen måste flyttas ut ur verkstadslokalerna. De har placerat upp ett provisoriskt lagertält på gården där bilen nu placeras. Där kommer den nu stå tills IF Metall ger dem nya direktiv. På den direkta frågan om bilen kommer att ta skada av detta, kan eller vill de inte svara. Som man ser på bilden, så är den endast hopskruvad till hälften och lister saknas vid dörrarna, så det är helt öppet för väder och vind in i kupén.

Att en strejk drabbar tredje part är fullt rimligt och en del i spelet, men i vårt fall har vi inte någonting med företaget Tesla att göra, bortsett från att bilen är av märket Tesla. Vi har inte beställt något arbete av Tesla, det är beställt av en helt oberoende verkstad, som dessutom har tecknat kollektivavtal.

Vad man gör i den här strejken är att man använder någon form av juvenil skolgårdsmobbning, där man förutom att försvåra för företaget själv, ger sig på alla kunder, inte indirekt utan direkt. Jag har väldigt svårt att se syftet med denna metod, förutom om man som LO:s ordförande utryckte sig, ”vi ska driva Tesla ur Sverige”. 

Det vore intressant om media undersöker detta och tar reda på om det ens är lagligt att ge sig på kunder till ett företag man har konflikt med. I mitt fall, då bilen inte är körbar och den står inne på verkstadens område, dit jag inte har någon som helst tillgång, har bilen i realiteten tagits i beslag av IF Metall. 

Jag hörde igår att Teslaägare blivit nekade att byta till vinterdäck, och om en vecka ska de stoppa viss musik att spelas i våra bilar.

Vår biljurist Marcus Palmberg svarar

Din historia visar hur hårt Tesla-strejken kan slå mot enskilda.

I Sverige är rätten att vidta stridsåtgärder för en förening av arbetstagare (facket), vilket inkluderar strejk, grundlagsskyddad i 2 kap 14 § regeringsformen. IF Metall har alltså som utgångspunkt rätt att ta ut sina medlemmar i strejk.

Får man då strejka hur som helst? Nej, givetvis inte! I den så kallade medbestämmandelagen anges att strejk i princip inte får ske när det finns ett kollektivavtal på plats – då råder det ”fredsplikt”. 

Men det är ju just det som är tvisten mellan IF Metall och Tesla – det finns inget kollektivavtal eftersom Tesla inte vill ingå ett sådant. IF Metall har alltså en grundlagsskyddad rätt att ta ut sina medlemmar på Teslas verkstäder i strejk.

I ditt fall handlar det dock inte om en Tesla-verkstad, utan om en separat verkstadskedja (Werksta). Jag utgår från att Werksta har kollektivavtal på plats. Men då får väl arbetstagarna inte strejka? Jo – det finns något som heter sympatiåtgärder. Sådana åtgärder är undantagna från den fredsplikt som annars gäller när det finns ett kollektivavtal på plats.

Sympatiåtgärderna är ju inte riktade direkt mot arbetsgivaren – även om de delvis kan drabba arbetsgivaren. IF Metall får alltså instruera sina medlemmar på Werksta att inte arbeta på din – och andra Tesla-ägares bilar – så länge detta inte sker i syfte att utöva påtryckningar på Werksta, utan som en sympatiåtgärd riktad mot Tesla.

Werksta har ett avtal med dig att utföra arbete på din bil. Werksta måste vidta rimliga åtgärder, i den mån det är möjligt, för att din bil inte ska bli skadad. Werksta är som utgångspunkt skadeståndsskyldiga för skada som drabbar din egendom i deras vård. Werksta kan i och för sig hävda att det ligger utanför företagets kontroll att företagets anställda har tagits ut av IF Metall för sympatiåtgärder mot Tesla.

Enligt min mening måste dock krav kunna ställas på Werksta, att de minimerar konsekvenserna av de anställdas sympatiåtgärder och ser till så att din och andra Tesla-ägares egendom som företaget har vård om, skyddas. 

Det är även möjligt för Werksta att ta in personer som inte är anslutna till IF Metall för att arbeta på Tesla-bilarna, eller i vart fall se till så att dessa personer kan se till att bilarna skyddas från skada. Sådana icke fackligt anslutna personer får inte hindras i sitt arbete. Det finns alltså sätt för Werksta att förhindra att skada uppkommer på din egendom.

Skulle skada trots allt uppkomma på grund av de anställdas sympatiåtgärder, kan verkstaden alltså sannolikt krävas på skadestånd. Det är Werksta som har bevisbördan för att visa att man har vidtagit alla rimliga åtgärder för att skydda din egendom och för att undgå skadeståndsskyldighet vid skada ska de visa att det varit omöjligt att skydda din egendom på grund av strejken. 

Däremot står det Werkstas ledning helt fritt att välja att inte ta in nya uppdrag avseende Tesla-bilar på grund av de anställdas sympatiåtgärder. Det kanske kan verka konstigt, men det är ingenting som Tesla-ägare kan göra någonting åt. 

Men diskriminering då!? Vilket bilmärke vi kör är ingenting som skyddas i diskrimineringslagen. Lagen förbjuder diskriminering endast om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det är alltså fritt fram att diskriminera landets Tesla-ägare från att köpa verkstadstjänster – eller för den delen landets BMW-, eller Ford-ägare också – om någon skulle komma på tanken! Men det är absolut inte tillåtet att diskriminera alla buddhistiska Tesla-ägare eller alla Tesla-ägare som är 60+!

Hälsningar

Marcus Palmberg, jurist 

Juristbyrån Din Juridik

Annons
Annons
Rulla till toppen