Allt färre bilköpare väljer diesel – så är läget tre år efter dieselgate

Premium Det är snart tre år sedan Volkswagens dieselskandal avslöjades. Nu sjunker försäljningen av dieselbilar i hela världen – men det kan finnas hopp även för dieseltekniken. Vi tar tempen på den svenska bilmarknaden.

Allt färre bilköpare väljer diesel – så är läget tre år efter dieselgate

Vi ser tydligt hur andelen sålda dieselbilar nådde sin maxpunkt runt 2012, det gäller generellt även i andra länder. Från tidigt 2010-tal låg sedan andelen på en stabil nivå till 2015 då den föll i de flesta länder. Detta fenomen stämmer bra överens med hur samhällets bild av diesel drastiskt förändrades under Volkswagens dieselskandal år 2015.

Frågan är nu hur mycket mer den kommer att minska? Har vi nått botten än?

Med stor sannolikhet inte. Nya lagar och skatteregler gör det mer förmånligt att köra eldrivet samtidigt som diesel blir dyrare. De konservativa kunder som inte vill köra hybrider eller elbilar går sannolikt över till bensin när dieselbilar straffbeskattas.

Hittills i år har andelen dieselbilar legat stadigt kring 40 procent, det krävs inte mycket för att vi ska få ett rekordår för det nuvarande årtiondet i lägst andel dieselbilar. Med stor sannolikhet landar andelen för i år strax under 40 procent, en stor minskning!

Något totalt förbud av diesel bör man dock inte räkna med, dieselbilar ses fortfarande av många som en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Samtidigt som kväveoxidutsläppen är höga är koldioxidutsläppen låga, något som blir svårt att förbise ur en klimataspekt.


FÄRRE VÄLJER DIESEL I SVERIGE

HUR HAR VOLKSWAGENS DIESELFÖRSÄLJNING FÖRÄNDRATS?

ÅR ANDEL
2016 52 %
2015  55 %
2014  56 %
2013  56 %
2012  59 %
2011  61 %
2010  55 %
2009  49 %
2008  62 %
2007 62 %
2006 62 %

Det är tydligt hur det skett en snabb förändring i andelen dieselbilar som Volkswagen säljer i Europa. Från topp­året 2008 har dieselförsäljningen snabbt fallit med runt 10 procentenheter, och detta var innan Dieselgate. Ett relativt stort fall skedde dock från 2015 till 2016 då andelen närmade sig 50 procent. Volkswagens dieselbilar utgör snart en minoritet om trenden fortsätter, hur den framtida utvecklingen fortlöper är beroende hur långt tid märkets rykte fläckas av skandalen. Har allmänheten redan glömt bort?

VAD VÄLJER EUROPEISKA VOLVOKÖPARE?

ÅR ANDEL
2016 83 %
2015  88 %
2014  90 %
2013  87 %
2012  90 %
2011  88 %
2010  87 %
2009  78 %
2008  68 %
2007 66 %
2006 62 %

Volvo är och har under de senaste åren varit ett av de länder med högst andel dieselbilar i sin försäljning. Under toppåret 2012 var nio av tio sålda Volvo i Europa dieseldriven, så högt kommer få andra märken. Det svenska märket står nu inför en ordentlig utmaning att hänga med och lyckas vända sitt dieselbaserade modellutbud till el- och bensindrift. Ett exempel på detta är nya S60 som blir första Volvon som inte erbjuds med dieseldrift samtidigt som flera hybridmodeller står redo för lansering. Samma utmaning står hela bilbranschen inför, men svenskarna har en lite längre väg att gå.

DIESELOMSTÄLLNINGEN

Europa är långt ifrån en gemensam marknad. Olika länder har olika politik vilket syns tydligt i registreringsstatistiken.

Kurvan visar när dieselbilar fick miljöbilsstatus. Det är främst dieseldebatten som har påverkat försäljningen nedåt.

Snabba svängningar i Norge. Från att ha varit i dieseltoppen är man numera etta när det gäller elbilar – det är enklare utan egen bilindustri.

Elbilsandelen är väldigt låg i Finland och dieselbilsandelen faller brant, importörerna slutar ta in en hel del dieselvarianter.

Danmarks bilpolitik har varit väldigt ryckig, vilket förklarar att dieselbilarna fick ett litet uppsving under fjolåret.

Frankrike har varit synonymt med rykande dieselbilar men dieselbilspolitiken har varit väldigt sträng de senaste åren.

I England kom dieselboomen senare än i exempelvis Tyskland. Hårda miljökrav i exempelvis London får andrahandsvärden och försäljning att falla.

Under finanskrisen 2008–2009 införde Tysklands skrotningspremier om man köpte ny bil – de utnyttjades av många som köpte en liten bensinbil.

Även i Italien slog den ekonomiska krisen hårt mot dieselbilsbeståndet. Notera att Italien tillhör de länder där diesel inte tappar mark.

HÖGST ANDEL DIESELBILAR I EUROPA

LAND ANDEL 2017
IRLAND 65,2 %
PORTUGAL 61,5 %
ITALIEN  56,3 %
LUXEMBURG  54,0 %
ÖSTERRIKE  49,7 %
SVERIGE  48,4 %
SPANIEN  48,4 %
FRANKRIKE  47,3 %
BELGIEN  46,5 %
GREKLAND  44,6 %

När det gäller andelen dieselbilar av nyregistreringarna är det ett land som står ut: Irland. 65,2 procent kan tyckas vara mycket högt, men faktum är att andelen dieselbilar har minskat de senaste åren. Toppen nåddes 2014 då hela 73,2 procent av de sålda bilarna var dieseldrivna. Sverige ligger högt, vilket förklaras av att vi inte riktigt har gjort samma drastiska minskning som många andra länder. Till exempel Norge som minskat med över 70 procent det här årtiondet.

"Dieselbilarna ratas när de är som bäst"

Dieselbilarna har aldrig varit så bra som nu – när de ratas över hela världen. Och de kan gå på förnyelsebara bränslen.

Det ska bli väldigt intressant att se hur de stora tyska tillverkarna klarar volymomställningen från diesel till bensinhybrider och laddbara bilar. Eller kommer det en dieseloffensiv

Tyskarna brukar tala väldigt positivt om dieselmotorer – och de lär behövas om de ska klara av de kommande koldioxidgränserna. Å andra sidan har Volvo sagt att man inte ska utveckla en ny generation dieselmotorer. 

Alrik Söderlind, chefredaktör auto motor & sport