Konsument: Nya förbrukningssiffror – då får du betala högre skatt

Premium Nu måste biltillverkarna mäta utsläpp och förbrukning enligt den nya WLTP-normen. Det ger mer korrekta siffror – men också högre skatt för dig som bilägare. Så här påverkas du.

Konsument: Nya förbrukningssiffror – då får du betala högre skatt
WLTP-testcykeln körs på rullande landsväg, med en så kallad chassidynamometer. Tidigare under NEDC tilläts tillverkarna använda speciella lättrullande däck. Men nu är det slut med det.

Alla som är bilintresserade vet att de gamla siffrorna för förbrukning och utsläpp, som mättes enligt den så kallade NEDC-körcykeln, knappast avslöjade så mycket om hur snål eller törstig bilen faktiskt var i verkligheten. 

Nu lanseras ett nytt sätt att mäta utsläpp och förbrukning. Det heter Worldwide Harmonized Light Weight Test Procedure och förkortas WLTP. Det ersätter NEDC som fick en uppdatering senast 1997. Tanken är att WLTP ska efterlikna vanlig körning på ett mer realistiskt sätt och att testsiffrorna ska bli mer korrekta.

Varför blir de nya siffrorna verkligare?

NEDC och WLTP har vissa likheter. De utförs i laboratorium och testerna ska efterlikna körning i olika typer av trafik. Dessutom kommer de fortsättningsvis genomföras utan luftkonditionering och andra strömförbrukande funktioner som uppvärmda säten eller uppvärmd bakruta.

Men en viktig och stor skillnad är att WLTP är upplagd på ett sätt som tydligare ska spegla verklig körning.

• WLTP-testcykeln är längre, 23 kilometer jämfört med NEDC som är 11 kilometer.

• Medelhastigheten har ökat från 34 km/h till 46,5 km/h.

• WLTP har också kortare stopptid än NEDC, vilket kommer medföra att stopp/start-funktioner i bilarna kommer att ha mindre inverkan.

• Tidigare har biltillverkarna kunnat välja temperatur i labbet, i ett spann mellan 20 och 30 grader, medan det nu alltid kommer vara 23 grader. 

Det har tidigare varit svårt att komma ner i de förbrukningssiffror som tillverkarna uppgett. WLTP kommer ändra det och den uppgivna förbrukningen kommer öka med i snitt 20 procent. Om en tillverkare tidigare uppgett en förbrukning på 5,0 l/100 km kommer den siffran bli 6,0 l/100 km med WLTP. En siffra som troligtvis är närmare det den gemene bilisten uppnår.

Laddhybrider får förbrukningen mätt med en "viktad" körcykel. Den använder ett medelvärde för två testdelar. En där bilen kör testcykeln med fullt batteri och en med tomt batteri. De två testvärdena viktas sedan mot varandra och ger ett värde som kallas viktat, blandat. Detta testvärde anges bara för laddhybrider. Vanliga förbränningsmotordrivna fordon och hybridfordon utan laddfunktion har blandat värde.

Hur undviker jag högre skatt?

Från och med den 1 september 2017 redovisas testresultat från både NEDC och WLTP. Det gäller till den 1 september 2018. Bilar som registreras efter det körs endast i WLTP-cykeln.

Tillverkarna kommer dock fortfarande redovisa NEDC-värden som räknas ut utifrån testvärdena i WLTP-cykeln. Det värdet kallas NEDC-corr och ger högre testvärden är gamla NEDC. Att registrera sin nya bil innan 1 september gör att man undviker högre skatt.

Nästa datum att hålla koll på är 1 januari 2020. Då implementeras WLTP i full skala och skatten kommer stiga ytterligare. 

Det är med ett återhållsamt jubel vi kan konstatera att förbrukningssifforna nu kommer närmare verkligheten. Borta är frustrationen över att bilen drar mycket mer än tillverkaren uppger. Men det finns ett smolk i glädjebägaren – högre deklarerad förbrukning ger högre skatt.

Den biltyp som drabbas hårdast av den hårdare körcykeln är laddhybrider. En av orsakerna till det är att de mjuka accelerationerna i NEDC-cykeln gjorde att bilarna kunde köra längre på bara el än de kommer att kunna göra under WLTP-testning. I snitt kommer förbrukningen öka med 30 procent jämfört med NEDC. Detta påverkar miljöbilsbonusen negativt.

Hur påverkas skatten?

Om din bil släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer omfattas den av malussystemet som började gälla 1 juli i år. Det innebär att bilar med utsläpp i spannet 95–140 g/km drabbas av ett skattetillägg på 82 kronor per gram koldioxid över 95 gram.

Skulle din bil släppa ut mer än 140 g/km blir tillägget 107 kronor per gram.

Eftersom utsläppen ökar med 20 procent i snitt med WLTP kommer detta innebära högre skatt för bilägarna. Om utsläppet på en bil var 95 g/km och det ökar med 20 procent blir utsläppet 114 g/km. Det resulterar i en skatteökning med 1 558 kronor per år.

Hur mycket ökar den officiella förbrukningen?

20 procent. Så mycket får man i snitt räkna med att förbrukningen ökar med WLTP. Men det varierar lite. Exempelvis klarar sig större bensinmotorer bättre än små. Motorer under 1,4 liter får mycket svårare än motorer över 2,0 liter. Bensinmotorer över 2,0 liter ökar bara förbrukningen med sju procent, vilket skulle kunna innebära att tillverkarna i framtiden inte satsar lika hårt på "downsizing" som tidigare.