Syntetisk bensin – kan det rädda förbränningsmotorn?

Premium På dieselsidan pratas det nu mycket om HVO som sänker en CO2-utsläppen. Men hur ser det ut på bensinsidan? Vi tittar närmare på så kallad syntetisk bensin.

Syntetisk bensin – kan det rädda förbränningsmotorn?

Tekniken att tillverka syntetisk bensin är känd sedan mer än 100 år. I mitten av andra världskriget producerade Tyskland ungefär halva sitt bensinbehov i en process med kol och vätgas.

Men till skillnad från dieselbränslet HVO finns inga mackar där du kan tanka syntetisk bensin. OKQ8 blandar dock in syntetisk bensin i den vanliga bensinen och uppger att man under 2017 haft 13 procent syntetisk bensin inblandad i den bensin som sålts i norra Stockholm och Uppsala.

Syntetisk bensin kallas även för alkylatbensin och den går att köpa i handeln. Det svenska företaget Aspen lanserade 1989 alkylatbensin som tagits fram av Roland Elmäng för att förbättra arbetsmiljön för skogsarbetare som använde motorsåg.

Vad är förnybara drivmedel?

Ett förnybart drivmedel framställs av råvaror som ständigt förnyar sig, till skillnad från fossila råvaror som inte återskapas. Förnybara råvaror bidrar heller inte till att öka koldioxidhalten i atmosfären, och hämtar sin energi på naturlig väg – i grunden från solen.

Dubbla kostnaden mot vanlig bensin

Alkylatbensin innehåller ingen bensen, svavel, bly eller liknande farliga ämnen. I så kallade "hobbymotorer", som exempelvis motorgräsklippare, brukar det inte finnas någon avgasrening och då är alkylatbensin ett lämpligt bränsle. Alkylatbensinen är dock cirka dubbelt så dyr som vanlig handelsbensin.

Audi har medverkat i flera pilotprojekt där man framställer syntetiska bränslen. 2015 visade Audi ett projekt där man tillsammans med franska Global Bioenergies tillverkade "e-bensin".

Den syntetiska e-bensinen framställs genom att jäsa sockerarter på ett nytt, energieffektivt sätt. Att jäsa socker för att få fram etanol känner vi ju igen sedan förut men Global Bioenergies har uppfunnit en genmodifierad E. coli-bakterie som bildar gasen isobuten. Gasen sipprar ut ur blandningen och mikroorganismerna skadas inte på samma sätt som när etanolhalten blir hög. Från isobuten produceras sedan alkylatbensin.

Den syntetiska alkylatbensinen är fri från svavel och bensen, dessutom har e-bensinen ett naturligt högt oktantal som gör att man kan använda ett högre kompressionsförhållande (eller högre laddtryck i turbon). Metoden bygger dock på tillgång till billigt socker och är energikrävande.

Fördelar med syntetisk bensin

• Kan direkt ersätta vanlig bensin
• Inga förändringar i dagens infrastruktur – funkar i vanliga mackar
• Ger renare avgaser
• Högt oktantal ger bra motorprestanda

Nackdelar med syntetisk bensin

• Dyr produktion
• Energikrävande