Bilen skadad av verkstaden? Så ska du göra för att få ersättning

Premium Experterna reder ut vad som gäller.

Bilen skadad av verkstaden? Så ska du göra för att få ersättning
Foto: Pär Brandt

När du lämnar in bilen för service eller reparation ska du förstås inte behöva vara orolig för hur den hanteras av personalen. Men faktum är att flera bilägare som hört av sig till auto motor & sport genom åren klagat på att de fått tillbaka en repad eller skadad bil efter verkstadsbesöket. 

Vem bär egentligen ansvaret om din bil utsätts för skador när den står utanför verkstaden? Här förklarar vi varför du gör klokast i att förvissa dig om att bilen är i säkert förvar hos verkstaden.


Du har blivit påkörd och tvingats lämna ifrån dig bilen på parkeringen utanför skadeverkstaden. Men räkna inte med att ansvaret för din bil alltid anses ligga i verkstadens händer.

Som bilägare bör du alltid ta det säkra för det osäkra och kolla att den verkstad som ska ta hand om din bil är seriös och har möjlighet att förvara din bil på ett säkert sätt i väntan på att ta in den för reparation.

Om det händer något med din bil och verkstaden anses ha förvarat den på ett säkert sätt måste du kanske vända dig till ditt försäkringsbolag för att få ersättning för skadan.

Helen Bernerfalk är jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Foto: Sofina Bilder

"Jag känner igen problemet. Det stämmer att bilägaren är hänvisad till sin egen försäkring i de flesta fall", säger Helen Bernerfalk, som är jurist på organisationen Konsumenternas Försäkringsbyrå. Hon fortsätter:

"Verkstaden har visserligen ett ansvar för bilar som de förvarar. För att verkstaden ska ansvara för skadan måste de dock ha varit försumliga. Exempel på sådana situationer är om skadan inträffar när de skulle förvara bilen inlåst men ändå ställt ut den på en allmän plats. Verkstaden blir alltså inte ansvarig enbart på grund av att bilägaren utsätts för ett brott."

• Vad ska jag göra om jag anser att det är verkstadens fel att min bil blivit skadad eller inbrottsdrabbad under verkstadsbesöket?

"Det bilägaren kan göra är att framställa ett skadeståndskrav mot verkstaden och be dem anmäla det till sin ansvarsförsäkring. Det är bara verkstaden som kan göra en anmälan dit. Försäkringsbolaget utreder då om det finns någon skadeståndsskyldighet hos verkstaden och ersätter i så fall kravet."

"Många företag anmäler inte skadeståndskrav till sin ansvarsförsäkring eftersom de tror att de då tar på sig ansvaret för skadan, men det innebär bara att man låter försäkringsbolaget utreda hur det ligger till", säger Helen Bernerfalk.

Foto: Getty Images

"Verkstaden har det fulla ansvaret"

När verkstaden tar emot bilen från kunden tar man också över allt ansvar för bilen. Det menar konsumentorganisationen M Sverige (före detta Motormännen).

Andreas Bredskog är jurist på M Sverige och förklarar verkstadens ansvar för vad som händer med bilen genom att hänvisa till skadeståndsrätten:

Andreas Bredskog är jurist på M Sverige.

"Verkstaden har, enligt skadeståndsrätten, ett så kallat presumtionsansvar. Det innebär att utgångspunkten är att verkstaden anses vara ansvarig för skador eller stölder som uppstår på egendomen efter att den har avlämnats av konsumenten och tagits emot av verkstaden, alltså under den tid egendomen är i aktörens besittning."

• Kan bilägaren verkligen inte anses ha något ansvar för hur bilen förvaras på verkstaden i väntan på åtgärd?

"Oavsett om det rör sig om kvalitetskontrollerade aktörer eller inte är vår uppfattning att bilägaren inte bör anses ha det ansvar du tar upp i frågan ovan. Direkt efter att bilen har lämnats hos aktörer, såväl bilbärgare som skadeverkstäder, är dessa aktörer ansvariga. Aktörerna måste visa att de, inom ramen för verksamheten, har agerat på det sätt som kan förväntas", säger Andreas Bredskog.

Kolla upp verkstaden även om den verkar seriös

Den som lämnar ifrån sig en bil till en verkstad eller annan serviceinrättning över natten eller längre bör dock alltid förvissa sig att aktören uppfyller följande kvalitetskriterier, anser Andreas Bredskog:

• Att verkstaden har den branschkännedom som krävs för uppdraget.
• Att verkstaden utför sitt arbete fackmannamässigt.
• Att verkstaden har vidtagit de försiktighets- och säkerhetsåtgärder – till exempel säkerhetsstängsel, säkerhetsgrindar, lås, övervakningskameror och liknande – som krävs för att inget ska hända med bilen.

"Kan aktören visa att dessa faktorer uppfyllts bör denne dock inte hållas ansvarig. Då är det närmast konsumentens egen försäkring som får täcka eventuella skador eller stölder som har uppkommit eller inträffat", påpekar Andreas Bredskog.

• Men hur kontrollerar man att verkstaden är seriös och kunnig?

"Vår uppfattning är att bilägarens ansvar begränsar sig till att kontrollera att den aktör som väljs verkar vara en seriös marknadsaktör. Det är då en fördel om anlitad verkstad är ansluten till relevant branschorganisation eller åtminstone är kvalitetscertifierad."

Kvalitetsstämplarna du ska titta efter

Observera att en kvalitetsstämpel inte alltid gäller som garanti för att verkstaden är seriös.

• Motorbranschens Riksförbund (MRF): Branschorganisation med 3.000 medlemmar, främst märkesauktoriserade bilhandlare och deras verkstäder.

• Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF): Växande branschorganisation med över 3.000 medlemmar, främst bilverkstäder men även däckverkstäder och bilhandlare.

•Godkänd Bilverkstad: Frivillig kvalitetscertifiering som tagits fram gemensamt av branschen (SFVF och MRF) i samverkan med Konsumentverket.

• Kontrollerad Bilverkstad (KBV): Frivillig kvalitetscertifiering som stöds av branschen och där kontrollerna utförs av fristående kontrollföretag.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag är nöjd med min bilverkstad.
16
9