Mazda avslöjar: Det är våra största utmaningar

Mazda avslöjar: Det är våra största utmaningar

I samband med lanseringen av Mazdas nya elbil på bilsalongen i Tokyo fick vi en pratstund med Yasuhiro Aoyama, chef för Mazda Motor Europe.

• Vilka kommer vara de viktigaste marknaderna i Europa för nya MX-30?

"Norge och de nordiska länderna kommer självklart vara viktigast på grund av att elektrifierade modeller är nödvändiga och efterfrågade på de marknaderna. Volymmässigt kommer även Tyskland och de andra stora europeiska marknaderna vara betydelsefulla."

• Hur ser det ut i ett globalt perspektiv, vilka är de viktigaste marknaderna då?

"Europa är den mest centrala regionen och det är även därför som vi startar försäljningen där och stegvis fyller på med försäljning i andra regioner som kräver elbilar tack vare efterfrågan från kunder eller på grund av statlig reglering."

• Lanserar ni i Europa först för att kunna nå EU:s 95-gramsmål?

"Elbilen hjälper oss definitivt att komma ner mot det målet. Det var därför vi såg 2020 som det viktigaste året att börja sälja en elbil."

• Vilka försäljningsvolymer förväntar ni er eller hoppas ni på under 2020 och 2021?

"Vi håller fortfarande på att utveckla både den totala volymen och hur mixen ska se ut mellan el, Skyactiv-X och vanliga modeller så att vi förhoppningsvis ska kunna nå utsläppsmålen enligt reglementet. När det gäller specifik volym på MX-30 försöker vi alltjämt bilda oss en uppfattning om storleken på den totala elbilsmarknaden, hur stor del som skulle kunna utgöras av det subsegment som vi rör oss i och hur stor andel vi kan ta."

• Vad tror du är de största utmaningarna för Mazda i Europa de närmaste åren?

"De kommande två åren handlar det om hur vi på bästa möjliga sätt ska kunna förhålla oss till utsläppsmålen för koldioxid. Vi förväntar oss att när vi har lanserat alla de nya modellversionerna av Mazda 3 och CX-30, kommer vi nästan kunna reducera våra bötesbelopp till noll. Det arbetet kräver fortfarande ett par år. Därför har vi en tuff utmaning med att försöka minimera våra utsläpp så mycket som möjligt, samt se över hur vi ska hantera bötesbeloppen och samtidigt försöka behålla lönsamheten under de åren."

• Mazda kommer alltså inte att klara 95-gramsmålet?

"Vi kommer göra vårt bästa för att hantera våra utsläpp, med hjälp av elbilsförsäljningen, Skyactiv-X och andra lösningar för att minimera gapet till målet. Det kommer bli en balans mellan böter och lönsamhet."

• Inom vilka områden är ni som starkast och ser mest positiva resultat i Europa?

"Jag tycker det handlar om två saker, dels vår nya formgivning och dels Skyactiv-teknologin, som båda tillsammans karaktäriserar Mazda som varumärke. Vi kommer fortsätta lägga betoning på de områdena, att utveckla körglada modeller som är snygga att se på."

• Vad tror du kommer att hända på den europeiska bilmarknaden de närmaste åren?

"I det korta perspektivet tror jag marknaden i huvudsak kommer påverkas av regleringen som rör utsläpp och böter för tillverkare som överskrider 95-gramsmålen. Men jag tror också att vi kommer få konkurrens från kinesiska tillverkare som påbörjar sina intåg i Europa. I det längre perspektivet tror jag att det finns en utmaning i att fortsätta utveckla bilar som uppfyller kundernas specifika förväntningar i regionen. Där vill vi på Mazda erbjuda ett flertal olika drivlinor inklusive en kombination av förbränningsteknik och elektrifiering."

• Kommer ni lansera bilar som kan gå på alternativa flytande bränslen i framtiden, exempelvis E85 och HVO eller liknande?

"Vi håller på med ett forskningsprojekt tillsammans med ett universitet i syfte att undersöka om det går att framställa förnybart flytande bränsle med hjälp av olja från alger. Det här är något vi vill fortsätta med. Vad det kan leda till i framtiden återstår att se."

• På nyheterna talas det en del om att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Ser ni några tecken på det och i så fall vad?

"Vi ser alltid att vi blir påverkade när kunderna upplever någon osäkerhet inför framtiden. Det kan bero på politisk, ekonomisk eller annan instabilitet. Vi tror att de ekonomiska förutsättningarna kommer att vara sämre i framtiden, men vi behöver jobba vidare med att bygga upp en stark kundbas och förbättra lojaliteten mot märket så att vi kan lägga en robust grund sett ur ett affärsperspektiv, även när marknaden är svag."