"Sanningen är att alla vi som älskar bilar borde köpa en elbil"

Premium Vill du rädda bilismen är det laddsladd som gäller, enligt auto motor & sports chefredaktör.

"Sanningen är att alla vi som älskar bilar borde köpa en elbil"

Ibland spelar det ingen roll vad man tycker – det är bara att acceptera fakta. Man kan bli arg, anse att det är fel eller lögnaktigt. Men lik förbannat måste man förhålla sig till det. Visst kan man göra tvärtemot och vara obstinat även om det på lång sikt är lika kontraproduktivt som att kissa på sig när man fryser.

Sanningen är att alla vi som älskar bilar bör köpa en elbil. För bilismens skull, om så inte för sin egen. 

Självklart vet jag att många bilälskare blir arga och hävdar att jag har fel. Andra älskar elbilar, av olika skäl. De kan vara fantastiska att köra! Oavsett vilket, låt mig argumentera för min åsikt, eller rättare sagt förklara detta faktum.

"Bilismen har tagits som gisslan i klimatdebatten – det enda sättet att få fortsätta att köra bil är att gå över till elbilar"

Sveriges transportpolitik styrs av ett överskuggande mål som övertrumfar allt. Klimatet. Vägtransporternas utsläpp av koldioxid ska ner med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Intressant nog är det endast inrikes trafik som har ett specifikt delmål när det gäller Sveriges klimatpolitik. Varför?

Hur vore det om vi också tittade på vad svensk konsumtion utomlands genererar? Över 70 procent av svenskarnas koldioxidutsläpp sker nämligen när andra länder producerar varor åt oss – men det är som sagt en helt annan fråga som våra politiker väljer att blunda för.

Alltså. Vägtrafikens utsläpp ska ner radikalt. Men förra året gick de faktiskt upp eftersom transporterna ökade. Vi blir fler svenskar, vi kör mer varor och reser mer.

Klimatpolitiska rådet (som ger rekommendationer till regeringen) har i år släppt en rapport där man konstaterar att 70-procentsmålet inte kommer att klaras av med den politik vi för idag. Dagens kurs kommer bara att räcka till en minskning på 35 procent – har man räknat ut. 

Bland annat slår man fast att den planerade utbyggnaden av infrastrukturen är kontraproduktiv: bygger vi fler vägar ökar trafiken och därför utsläppen. Alltså, bygg inte mer väg!

Ett förslag till regeringen är att samhällsplaneringen ska utgå från minskat bilåkande – eftersom utsläppen är för stora. Man anser också att bilägande, bilkörande och parkering är subventionerat – vilket måste upphöra – av klimatskäl.

Intressant nog styrs Stockholm stads politik av exakt samma mål – utsläppen i huvudstaden ska ner med 70 procent. Går inte omställningen till elektrifierat tillräckligt snabbt kommer biltrafiken strypas med ekonomiska snaror och ombyggnader som försämrar framkomligheten för bilarna till förmån för andra trafikslag.

För att Sverige ska klara av klimatmålen måste vägtransporterna vara fossilfria 2045 och det finns enligt rådet tre huvudspår: de två viktigaste är omställning till elektrifierade fordon och bättre trafikplanering (mer gång-, cykel- och kollektivtrafik och mindre bilåkande), samt biodrivmedel. 

Man anser också att regeringens styrmedel för att få oss att övergå till elfordon är för svag, vilket kan betyda att bonusen höjs medan skatter på bilar med förbränningsmotorer samt olja ökar. Produktionen av biodrivmedel bör därtill stimuleras. Kommunerna bör ges möjligheter att missgynna fordon med förbränningsmotorer – ser vi högre trängselskatt och parkering och rent av förbudszoner? 

De goda nyheterna skulle kunna vara en kraftigt utbyggd laddinfrastruktur och elvägar för lastbilstrafiken, samt högre bonus vid elbilsköp. Men samtidigt pekas privatbilismen ut som något klimatont som måste stoppas och med elbilar ser man med fasa att bilkörandet ökar eftersom varje extra mil med elbil blir så billig …

Min enkla slutsats är att en så snabb omställning till elektrifierat som möjligt betyder mindre inskränkningar vad gäller infrastruktur och bilkörande. Jag kan inte se att något parti kommer att sänka sina klimatambitioner.

Funkar inte en elbil för dig i dag, vänta två–tre år. Teknikutvecklingen går blixtsnabbt. Annars, köp en elbil och har du en härlig entusiastbil som brummar, sörplar och låter – njut av den! Vi ska inte sluta njuta av våra fritidsintressen, men för bilismens skull måste vi ställa om nu.