Corona: Den värsta krisen någonsin

PREMIUM Det nya coronaviruset orsakar inte bara sjukdom, död och utegångsförbud – det är också på väg att skicka in världsekonomin i en allvarlig recession. Särskilt hårt drabbad är bilindustrin, som står inför sin kanske värsta kris någonsin.
Annons
Annons

Den 1 april gick den europeiska branschorganisationen ACEA ut med ett nödrop. Den europeiska bilindustrin behöver akut hjälp från EU efter flera veckor av utebliven produktion. Utan sådan kan pengarna vara slut om bara några veckor, var budskapet.

– Effekterna av coronaviruset saknar motstycke. Det blir allt tydligare att covid-19 har lett till den värsta kris som någonsin drabbat fordonssektorn, sade Eric-Mark Huitema, generaldirektör för branschorganisationen ACEA, i ett uttalande.

När det här skrivs är det 1,2 miljoner bilar som inte har blivit byggda till följd av virusutbrottet, och 1,1 miljoner arbetare påverkas. Men enligt Eric-Mark Huitema kan krisen få konsekvenser som vida överstiger det vi kan förutse nu. Han vill därför ha ett omedelbart möte med EU-kommisionens ordförande Ursula von der Leyen.

– För det första vill vi hitta konkreta lösningar för att undvika oreparerbar och fundamental skada för sektorn med permanenta förluster av jobb, kapacitet och innovations- och forskningskapacitet. För det andra föreslår vi att Europa förbereder sig för att stimulera återhämtningen i vår sektor, vilken kommer att vara en nyckel för återhämtningen av den europeiska ekonomin i stort, sade han.

I brevet finns också ett önskemål om att ”timingen ska justeras något” på de nya utsläppskrav som införs i år, som bara tillåter 95 gram CO2 per bil i snitt. Detta eftersom produktion och utveckling av elbilar kommer att försenas. Om biltillverkarna inte får ut elbilar på vägarna i stor skala i år riskerar de miljardbelopp i böter.

Sveriges bilmarknad har klarat sig relativt bra hittills, enligt statistiken över nybilsregistreringar. Här sjönk nybilsförsäljningen bara med 8,6 procent i mars – en nedgång som enligt Mattias Bergman på braschorganisationen Bil Sweden inte har något med coronaviruset att göra alls.

Men på kontinenten är situationen en helt annan. Data från några länder har börjat ramla in, och det är dystra siffror. Italien och Spanien, två av de länder som drabbats hårdast av viruset, har i stort sett varit helt nedstängda i flera veckor vilket har resulterat i att majoriteten av den förväntade bilförsäljningen har uteblivit. I Italien sjönk den med 86 procent i mars jämfört med samma månad förra året. I Spanien var samma siffra 69 procent, och i Frankrike 72 procent.

”När det här skrivs är det 1,2 miljoner bilar som inte har blivit byggda till följd av virusutbrottet, och 1,1 miljoner arbetare påverkas.”

Och trots att många av de bilfabriker som pausade sin produktion i mitten av mars då meddelade att stoppet skulle vara i ett par veckor – med produktionsstart igen i början av april – är det lite som tyder på att krisen är över. Analytikerna verkar vara överens om att det här är början på bilindustrins kanske värsta kris någonsin.

I och med att smittspridningskurvorna fortsätter att peka uppåt är det troligt att befolkningen i flera länder kommer att fortsätta sitta i karantän i flera veckor till, och att samhällen till stora delar kommer fortsätta vara avstängda. Juergen Pieper, analytiker på den tyska storbanken Metzler, säger till tidningen Automotive News att det är ”väldigt troligt att försäljningen av nya bilar får sin största smäll sedan 1945”.

Men vad är det som händer egentligen? Låt oss backa bandet lite. Under den tredje veckan i mars hände något som aldrig tidigare har hänt i fredstid. En efter en meddelade Europas bil- och bildelstillverkare att de stoppar sin produktion. En industri som direkt och indirekt ger jobb åt 13,8 miljoner europeiska medborgare sattes på paus. Aktiekurserna rasade och ingen visste riktigt vad som skulle hända härnäst. När det här skrivs, den 1 april, är nästan all bilproduktion i Europa och USA ur drift.

Orsaken till krisen stavas det nya coronaviruset, covid-19, eller SARS-CoV-2. Den mycket smittsamma respiratoriska sjukdomen tros ha uppstått någon gång sent 2019 på en marknad i den kinesiska jättestaden Wuhan, där det förekom försäljning av ovanliga djur.

Sedan spred det sig mycket snabbt. Först inom Kina, och sedan över resten av världen. Nu är det en global pandemi som hade smittat över 1 miljon människor den 2 april, gjort så att 53 000 människor mist livet och tvingat länder att sätta stora delar av sina befolkningar i karantän, vilket i sin tur är på väg att orsaka en global ekonomisk recession.

I Kina verkar däremot smittspridningen ha stannat av. Extrema åtgärder från landets totalitära ledning, som bland annat innefattade strikt utegångsförbud, har gett resultat. I slutet av mars kom rapporter om att den kinesiska ekonomin, inklusive bilindustrin, är på väg att återhämta sig.

Efter veckor av stängda bilfabriker och ett 80-procentigt försäljningstapp på nya bilar i Kina i februari rapporterar biltillverkaren Geely att de åter har all personal tillbaka och att alla deras fabriker återupptagit produktionen. Volkswagen räknar med att deras försäljning i Kina kommer att fyrdubblas i mars.

Men medan stora delar av Kina var försatt i strikt karantän under årets första månader fortsatte viruset att sprida sig världen över och drabbade Europa och USA med full kraft. Nu är västvärlden pandemins nya epicentrum.

I Europa var det bilfabrikerna i norra Italien som drabbades först. Ferrari, Maserati och Lamborghini bommade igen sina fabriker i mitten av mars. Några dagar senare följde resten av bilindustrin efter, av olika anledningar. Några stängde igen av rädsla för smittspridning bland sin personal, men mycket handlar också om brustna leverantörskedjor – och om bristande efterfrågan. 

Det är inte lätt att sälja bilar till folk med utegångsförbud som oroar sig för att världsekonomin ska braka ihop. I Japan, som klarat sig undan med bara ett fåtal sjukdomsfall i sammanhanget, har livet i stort sett pågått som vanligt. Men i slutet av mars meddelade Toyota och Mazda att de trots detta kommer att pausa produktionen i japanska fabriker på grund av bristande efterfrågan. Detta gäller inte minst modeller som Lexus NX och Mazda CX-5, som är populära i USA och Europa.

I USA, det land som har överlägset flest fall och snabbast spridning av viruset just nu, stängde både GM, Ford och Fiat sina fabriker den 19 mars, och andra följde snart efter. I dag är ett 40-tal fabriker i 14 delstater stängda. Många säger att produktionen ska återupptas i mitten eller slutet av april, men hur lång tid det kommer att ta beror på hur viruset beter sig.

Till skillnad från situationen i Kina finns det ännu inga tecken på att kulmen har nåtts i Europa eller USA. Kurvorna pekar stadigt uppåt, samtidigt som företagens fallande aktiekurser har fått regeringar att sätta in enorma ekonomiska stimulanspaket för att stabilisera marknaderna. 

Det här innebär dock inte att biltillverkarna står helt sysslolösa under den här perioden. I och med den chockartade ökningen i behovet av respiratorer och annan medicinsk utrustning har vissa biltillverkare börjat tillverka sådant istället för att bygga bilar. Teknikjätten Bosch presenterade i slutet av mars en testapparat för coronaviruset – en resurs som det också råder akut brist på. Det här är ett fenomen som i USA kallas krigsekonomi, där företagen åläggs att producera det som landet behöver, medan icke-essentiell produktion förbjuds.

Nu är den stora frågan vad som kommer att hända framöver, och vilka ekonomiska konsekvenser det här kommer att få för bilindustrin. Svaret är att det beror på, menar Stefan Bratzel, branschexpert på det tyska forskningsinstitutet Center of Automotive Management. 

– Det är uppenbart att det kommer att uppstå förluster som inte kan vinnas tillbaka, säger han.

– I bästa fall nås toppen av smittospridningen i mitten av april, men det beror på hur väl skyddsåtgärderna fungerar och hur bra folk är på att följa dem, fortsätter han. 

I det här bästa tänkbara scenariot skulle enbart den tyska bilindustrin förlora 400 miljarder kronor i utebliven försäljning. 

Ett mer realistiskt scenario, enligt Stefan Bratzel, är att smittspridningen når sin kulmen i mitten av maj, och att det därefter skulle ta två till tre veckor att få igång produktionen igen. Det skulle i så fall innebära att en femtedel av den förväntade bilförsäljningen uteblir i år. I kronor räknat innebär det 800 miljarder i utebliven inkomst – bara i Tyskland.

Analysföretaget IHS Markit förutspår recession för alla stora ekonomier, och räknar med att bilförsäljningen kommer att sjunka med över tolv procent globalt, vilket är värre än under finanskrisen 2008–2009.

Anderas Radics på Berylls Strategy Advisors är överens om att de negativa effekterna av den här krisen i slutänden kommer att bli värre än de vi såg under finanskrisen – inte minst för att den här typen av kriser förändrar människors konsumtionsbeteende. Bara för att krisen är över betyder inte det att produktionen och försäljningen kommer att flöda som den gjorde innan. När människor oroar sig över sin ekonomi har det en effekt på marknaden. 

– Även om produktionen kan starta igen världen över är det fortfarande oklart hur snabbt köpbeteendet återgår till det normala, säger han.

Mer konkret innebär det här enligt Stefan Bratzel att tillverkarna kommer att minska sina kostnader genom att dra ned på sina modellutbud, minska antalet leverantörer och i större utsträckning använda sig av leverantörer som finns nära dem geografiskt. 

– Men leverantörskedjan i branschen är mycket komplex, varje bil består trots allt av tusentals delar. Så det tar ett tag att implementera, säger han.

Stefan Bratzel förväntar sig också en våg av företagskonsolideringar under de kommande kvartalen, när företagen är lågt värderade. Det förekommer spekulationer om att BMW och Daimler ska gå ihop. Ett annat möjligt scenario är att Daimler går ihop med sin största kinesiska aktieägare, Geely.

En sak som är tydlig, enligt Stefan Bratzel, är att företag som hade det tufft innan krisen kommer få svårt att överleva. Den tyska finansbanken Nord/LB förutspår att elektrifiering och autonom körning lär få ytterligare skjuts, eftersom staterna kommer att kunna ställa krav på företagen innan de betalar ut de statliga stöd som behövs. Det är med andra ord mycket som kommer vara sig olikt i post corona-eran.


Europas bilindustri står stilla…

Corona: Den värsta krisen någonsin
KLICKA FÖR STÖRRE BILD

…på grund av corona-viruset

Kartan visar hur stort produktionsbortfallet är i varje land till följd av coronaviruset. Siffrorna beskriver läget den 30 mars.

Då uppgick den uteblivna produktionen av bilar, lastbilar och bussar i Europa till 1 231 038 exemplar och genomsnittsfabriken hade varit stängd i 16 dagar. Ett hundratal bilfabriker påverkas av krisen, i tillägg till otaliga underleverantörer. Över 1,1 miljoner arbetare är påverkade.

I Tyskland, världens bilfabrik, är produktionsbortfallet störst och uppgår till nästan 360 000 bilar. Situationen blir dock värre för varje dag som fabrikerna inte producerar. Förra året byggdes 15 miljoner bilar i Europa, och produktionsbortfallet är drygt 8,2 procent när detta skrivs. Grafen nedan visar analysföretaget IHS Markits prognos för den globala bilförsäljningen i år. De räknar med att den sjunker med 12,2 procent, vilket i så fall är ett värre tapp än under finanskrisen 2008–2009.

Corona: Den värsta krisen någonsin

BilSweden:
Ingen coronaeffekt på försäljningen i Sverige

Nyregistreringarna i mars gick ned med 8,6 procent. Men det är inte coronavirusets fel, menar en positiv Mattias Bergman på Bil Sweden: ”Fordonsindustrin ställer om sina produkter och efterfrågan ökar.”

Nybilsförsäljningen backade med 8,6 procent under mars månad, jämfört med i fjol. Men det finns klara vinnarmärken på marknaden, med god fart på försäljningen. Enligt Bil Swedens vd Mattias Bergman har inte covid-19 haft någon påverkan på den sänkta försäljningen.

– De bilar som registrerades i mars är till stor del ett resutat av order som tecknats flera månader tidigare, innan coronautbrottet. Vi kan dock förvänta oss coronaeffekter på registreringarna under de närmaste månaderna. Nedgången under mars är beroende på rekylen efter de mycket höga registreringarna i december inför fordonsskattehöjningen vid årsskiftet.

Corona: Den värsta krisen någonsin

Omställningen till elektrifierat fortsätter och 28,2 procent av bilarna som registrerades under mars månad var laddbara, mot 14,6 i fjol. Totalt i år har laddbara bilar en marknadsandel på 27,9 procent, mot 13,3 procent under samma period i fjol. Enligt Mattias Bergman kommer inte corona påverka detta.

– Vi bedömer att trenden med ökad andel laddbara fordon inte kommer att förändras på sikt av den pågående coronapandemin. Fordonsindustrin ställer om sina produkter och efterfrågan ökar. Som ett resultat av detta har utsläppen från nya bilar minskat med 16 procent och enligt NEDC-normen har den därmed gått ner från 118 g/km till 99,5.

På märkesnivå ser vi stora variationer. Marknadsledande Volvo har under årets tre första månader tappat 4,5 procent av försäljningen, och 9,8 procent under mars. Men marknadsandelen har ökat, om än marginellt, från 18,95 till 19,09. Porsche går starkt mot trenden med en ökning av registreringarna med 75 procent under årets första kvartal! Upp från 328 till 574 bilar.

Andra vinnande märken är Opel med +31 procent, Kia +16 procent, Audi och Toyota +13 procent. Citroëns lyxbilsmärke DS har också fått fart på sin försäljning, om än från låga volymer, från 10 till 51. Förlorarna bland de större märkena är Mazda -90 procent, Subaru -75, Nissan och Honda -63, Dacia -54, Ford -51 och Renault -31.


Alrik Söderlind:
Elektrifieringen kan bli branschens räddning

Elektrifieringen kan bli lite av bilbranschens räddning. Anledningen till att byta bil är mycket större när det finns stora ekonomiska fördelar med elektrifierade bilar, framför allt för tjänstebilister. Finns det drivkrafter, finns det anledning att byta, trots att ekonomin i stora delar har stannat upp. Vi kan alltså tacka elektrifieringen för att intresset för nya bilar hålls uppe. Ett paradexempel är Porsche som satsar hårt på laddbara bilar, och går riktigt starkt. Vi har ännu inte fått statistiken för olika modeller, men det ska bli intressant att se om Tacycanleveranserna har tagit fart.

Corona: Den värsta krisen någonsin
Alrik Söderlind, chefredaktör

Att Kia går bra har också med elektrifieringen att göra, på samma vis som att Mazda och Subaru är stora förlorare – tillverkare med noll eller få laddbara bilar. De bilmärken som satsat på elbilar får alltså en extra belöning i form av ökad försäljning på den svenska marknaden, och elbilsförsäljningen ökar också dramatiskt på Europamarknaden.

Kanske behöver väntetiderna på elbilar inte bli så långa som befarats, nu när bilförsäljningen går ner i i stort sett hela världen. Det finns också andra goda tecken som kan tala för att bilförsäljningen inte kommer att falla dramatiskt. För det första lär registreringarna under april och även maj handla om bilar som beställts före coronatiderna. Det vill säga, de bör inte gå ner dramatiskt.

För det andra håller svenska bilhandlare och verkstäder fortfarande öppet, till skillnad från i många andra länder. Personligen tycker jag att det är rätt. Det är viktigt att vi kan reparera och serva bilar, och ett besök i en folktom bilhall lär inte vara farligt. Det kan dessutom visa sig att det finns extra bra köp där ute just nu.

För det tredje har intresset att köpa bil bland auto motor & sportläsarna INTE minskat. När vi ställde en fråga på vår hemsida visar det sig att betydligt fler söker efter både begagnade bilar och nya bilar på nätet.

Däremot är det färre som besöker bilhandlare, funderar på tjänstebil och privatleasing. Det är också färre som lämnar in sin bil på recond. Däremot tvättar man sin bil lika ofta nu som före corona. Den siffran borde väl öka – det är viktigt att hålla rent!

 
Annons
Annons
Rulla till toppen