Mycket billigare med förmånsbil?

Premium Är det verkligen en ekonomisk vinstlott för plånboken att ha förmånsbil? Hur ser det ut i det stora perspektivet när man inkluderar påverkan på pension och socialförsäkringar? Vi reder ut när det är gynnsamt och när det kan vara läge att avstå förmånsbil.

Mycket billigare med förmånsbil?

Regeringen meddelade i september att man vill höja förmånsvärdet för alla nya förmånsbilar från halvårsskiftet 2021. Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) påstod då i en intervju med Dagens Nyheter att "det är mycket mer lönsamt att ta ut lön i form av en förmånsbil, än att ta ut det i pengar som vanligt". Vi skrev tidigare om bland annat detta på nyhetsplats i ams nummer 22/2020.

Många medier förde okritiskt detta påstående vidare som en sanning. Men stämmer det uttalandet verkligen? Hur ser de totala kostnaderna ut för förmånstagaren? Med det menar vi inte bara själva skatten på förmånsvärdet, utan även påverkan på den allmänna pensionen, tjänstepensionen, den sjuklönegrundande inkomsten och vad man kan få ut från försäkringssystemen. Är det verkligen "mycket mer lönsamt" med en förmånsbil än att ta ut lön i det stora perspektivet?

Uträkningarna är komplexa med väldigt många variabler att ta hänsyn till. Vi har fått hjälp av pensionsekonom Staffan Ström på tjänstepensionsbolaget Alecta och vi gör här ett försök till att presentera en så samlad bild och analys som möjligt.

Resultatet? Det stämmer att det är mer lönsamt att ha förmånsbil än att betala för samma bil privat, i alla fall i vårt exempel med en Volvo V60 B4. Men det är faktiskt inte alltid så mycket mer fördelaktigt som man kan tro. Effekterna blir olika beroende på hur hög inkomst man har. Förmånsbilen påverkar även hur mycket ersättning man får vid sjukdom och den kan ha en negativ inverkan på hur mycket man får ut i föräldrapenning. Häng med i vår genomgång!

TVÅ OLIKA INKOMSTER MED OCH UTAN FÖRMÅNSBIL – SÅ HAR VI RÄKNAT

Förutsättningarna är följande: Vi har utgått från en 40 år gammal person som bor i Stockholm och inte är medlem i Svenska kyrkan. Sedan har vi räknat på om man tjänar 37 000 respektive 55 000 kronor i månaden före skatt och hur det blir om man bara tar ut lön, jämfört med om man har förmånsbil och ett bruttolöneavdrag på 3 000 kronor i månaden.

Siffrorna för lön och skatt kommer från Skatteverket, och vi har inte lagt på semestertillägg. Förmånsvärdet är baserat på en Volvo V60 B4 bensin (50 822 kronor per år eller 4 235 kronor brutto i månaden). Tjänstebilskonsulten Ynnor har hjälpt oss att uppskatta bruttolöneavdraget till 3 000 kronor per månad för en bil i den prisklassen och baserat på omkring 1 000 mils tjänstekörning om året.


LÖNEKALKYLER – MED OCH UTAN FÖRMÅNSBIL

Vi börjar med en kalkyl som visar lön, skatt och nettoinkomst. Notera att med den lägre inkomsten har förmånsbil en positiv effekt på den pensionsgrundande inkomsten jämfört med att ta ut lön. Det gäller dock inte för den högre inkomsten.

SOCIALFÖRSÄKRINGAR

Sjukpenninggrundande inkomst räknas fram av Försäkringskassan baserat på inkomst före skatt och ligger till grund för hur mycket ersättning man kan få om man till exempel blir sjuk eller om man ska vara föräldraledig. Skattepliktiga förmåner som fri bil ingår inte i den inkomst som ligger till grund för SGI. Har man förmånsbil och bruttolöneavdrag minskar man därför sin sjukpenninggrundande inkomst. Om det har betydelse eller inte beror på vilken typ av ersättning man behöver från Försäkringskassan. Det finns nämligen olika inkomsttak. Det du tjänar över taken räknas alltså inte med i din SGI. Då blir det istället takens beloppsgränser som blir din SGI. 

Man kan som mest få 80 procent av:

• 473 000 kronor i föräldrapenning
• 354 700 kronor i tillfällig föräldrapenning
• 378 400 kronor i ersättning för sjukpenning

Notera: Med den lägre inkomsten i vårt exempel minskar man sin föräldrapenning med förmånsbil och bruttolöneavdrag. Detta eftersom man fortfarande ligger under inkomsttaket, men förmånsvärdet räknas inte med i den inkomst som föräldrapenningen grundar sig på. Värt att tänka på om man är på väg att skaffa barn.


PÅVERKAN PÅ PENSIONEN – SÅ HAR VI RÄKNAT

Vi fortsätter med samma förutsättningar, vilket betyder att vår exempelperson har 25 år kvar i arbetslivet. Effekterna på pensionen är beräknade utifrån tjänstepensionen ITP1 och en tidsperiod begränsad till tre år, motsvarande ett vanligt leasingkontrakt på en förmånsbil.

Om man fortsätter med bilförmån ännu längre växer summan man förlorar i tjänstepensionskapital och det minskar alltså tjänstepensionsutbetalningarna ytterligare i framtiden. Siffrorna kommer från Alectas pensionsekonom Staffan Ström.


FÖRMÅNSBILENS PÅVERKAN PÅ ALLMÄN PENSION OCH TJÄNSTEPENSION

* Vid 2,5 % årlig nettoavkastning efter avgifter
** Vid 5 % årlig nettoavkastning efter avgifter

* Vid 2,5 % årlig nettoavkastning efter avgifter
** Vid 5 % årlig nettoavkastning efter avgifter

ALLMÄNNA PENSIONEN

PENSIONSFAKTA

Den omfattar alla svenskar. Vi tjänar ihop till den genom att det varje år sätts av motsvarande 18,5 procent av vår pensionsgrundande inkomst, det vill säga lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till ett lönetak på 7,5 inkomstbasbelopp. I år (2020) motsvarar det 41 750 kr/mån. Högre lön än så ger inte mer allmän pension.

Av de 18,5 procenten går det mesta (16 procentenheter) till Inkomstpensionen. Den sköter staten helt och hållet. En mindre del (2,5 procentenheter) går till Premiepensionen. Den som vill kan välja mellan hundratals olika fonder att placera premiepensionen i. Men det är också helt okej att låta bli. Då får man ett noga utvalt statligt förvalsalternativ som heter AP7 Såfa.


TJÄNSTEPENSIONEN

PENSIONSFAKTA

Den kan se lite olika ut beroende på vad du jobbar med. De allra flesta (nio av tio svenskar) jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal. Där finns det fyra stora tjänstepensionsavtal:

• För statligt anställda (PA16)
• För anställda i kommuner och regioner (KAP-KL och AKAP-KL)
• För privatanställda arbetare (SAF-LO)
• För privatanställda tjänstemän (ITP1 och ITP2)

För äldre anställda kan villkoren se lite olika ut medan det för yngre anställda (80-, 90- och 00-talister) inte är så stora skillnader mellan avtalen. Typiskt sett betalas det in 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (41 750 kr/mån) och 30 procent av lönen däröver. Att nivån är så hög på lön över 7,5 inkomstbasbelopp beror på att man där inte tjänar in någon allmän pension.


Kortversionen om pensionsinbetalningarna

Man kan sammanfatta inbetalningarna till pensionen så här:

• På lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp: 18,5 % av lönen till allmän pension och 4,5 % till tjänstepensionen. 

•På lön över 7,5 inkomstbasbelopp: 0 % av lönen till allmän pension och 30 % till tjänstepensionen. (Tjänstepensionen är alltså extra viktig för den med hög lön.)

PÅVERKAN PÅ ERSÄTTNING VID SJUKDOM

I tjänstepensionen ingår förutom ålderspension också en sjukförsäkring som kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan. Med förmånsbil och bruttolöneavdrag som minskar inbetalningarna till tjänstepensionen, följer också konsekvensen att man får lägre ersättning från tjänstepensionens sjukförsäkring. För att se hur stor ersättningen är och när den börjar betalas ut kan man använda sajten
www.ersattningskollen.se.