Förmånsbil eller privatbil?

Premium Hur ser kalkylen ut om man jämför en förmånsbil med att betala för samma bil privat – inklusive påverkan på pensionen? Det är inte så lönsamt som man kan tro i alla lägen och beror på hur hög inkomst man har!

Förmånsbil eller privatbil?

Vi har använt samma förutsättningar som i vår tidigare artikel och räknat på tre års privatleasing av en Volvo V60 B4 bensin. Månadskostnaden inkluderar leasingavgift, service, försäkring och skatt. Kostnaden för bilförmån gäller alltså samma Volvomodell. Bränslet är inte inkluderat i något av fallen.

Med den lägre inkomsten är det klart mer ekonomiskt lönsamt att ha förmånsbil än att betala för samma Volvo V60 privat.

För höginkomsttagaren blir däremot de negativa effekterna större. Det beror på att tjänstepensionen tar stryk av bruttolöneavdraget och det är på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp som tjänstepensionen har störst betydelse.

Kalkylen nedanför visar därför bara vårt exempel med en bruttolön på 55 000 kronor i månaden. När man slår ihop kostnad för bruttolöneavdrag, förmånsvärde och sänkt pensionsinbetalning, blir skillnaden bara drygt 750 kronor i månaden på sista raden. Om man dessutom lägger till lägre framtida utbetalningar av tjänstepension minskar gapet ytterligare.

Och kom ihåg att vår kalkyl i tidigare artikel är baserad på endast tre års innehav. För den som har förmånsbil och får lägre tjänstepensionsinbetalningar under en längre period, kan differensen bli i stort sett utraderad om man inkluderar vad man får i plånboken den dag man slutar att förvärvsarbeta.


FÖRMÅNSBIL JÄMFÖRT MED ATT BETALA FÖR SAMMA BIL PRIVAT

Volvo V60 vid månadslön 55.000 kronor brutto

  Leasingavgift Nettokostnad/mån Sänkt pensionsinbet. Totalkostnad/mån
Privatleasing 5 400     5 400
Förmånsbil med bruttolöneavdrag   3 742 900 4 642
Förmånsbil utan löneavdrag   2 332   2 332

Pensionsekonomen Staffan Ström på Alecta svarar och förklarar:

Uträkningarna visar att det just nu i vår jämförelse är lönsamt att välja förmånsbil istället för att betala bil privat. Men finns det tillfällen då du skulle rekommendera att man faktiskt väljer privat bil istället – vad är det man ska se upp med?

Det är lätt att bara titta på förmånsvärdet när man erbjuds en förmånsbil. Men om ett bruttolöneavdrag är inblandat sänks också ersättningen om du blir långvarigt sjuk, och inbetalningarna till din tjänstepension blir lägre. Det här behöver arbetsgivarna bli mycket bättre på att informera om. För den som har hög lön kan effekten bli så stor att det faktiskt lönar sig att köra egen bil i tjänsten och få milersättning istället. Nästa år när villkoren för förmånsbilar försämras blir det ännu viktigare att ha koll på nackdelarna med förmånsbil.

Och tvärtom, finns det lägen då du verkligen skulle rekommendera att man tar förmånsbil istället för lön?

Det beror på hur erbjudandet ser ut. För den som kör mycket bil i tjänsten är bilen ett arbetsredskap och inte en förmån, och då kan man ibland ha rätt till bil utan löneavdrag. Då förbättras naturligtvis kalkylen, men i grunden är det alltid säkrare att ha lön än att ha andra förmåner.

Kalkylen i vår artikel gäller för en treårsperiod med förmånsbil och löneavdrag. Hur påverkas pensionen om man har förmånsbil under lång tid, till exempel 10–20 år? Vad behöver man vara medveten om i så fall?

Om man har förmånsbil med bruttolöneavdrag under många år kommer det att få stor påverkan i många tjänstepensionsavtal. Och det luriga är att många inte upptäcker det förrän det är för sent. Mitt tips till dig som har förmånsbil är att prata med din arbetsgivare och ta reda på hur din förmånsbil påverkar dina pensionsinbetalningar och ditt försäkringsskydd. För vissa, till exempel privatanställda tjänstemän med tjänstepensionen ITP2, kan det löna sig rejält att lämna tillbaka förmånsbilen före 60-årsdagen. 

Låt säga att man behöver och vill ha bilförmån, finns det något man kan göra eller förhandla med sin arbetsgivare om för att minska de negativa effekterna på tjänstepensionen?

I första hand ska man såklart försöka få tillgång till bil utan att det görs något löneavdrag alls. Om det inte går kan man försöka få till en konstruktion med nettolöneavdrag istället. Då betalar man med skattade pengar, och eftersom försäkringsskyddet och inbetalningarna till tjänstepensionen baseras på lönen före skatt slipper man de negativa pensionseffekterna. En tredje väg är att försöka bli kompenserad för de mindre pensionsavsättningarna genom extraavsättningar som motsvarar det man förlorar i och med bruttolöneavdraget.

Går det att säga något om hur jämförelsen kommer att se ut om regeringens förslag med 25 procent högre förmånsvärden går igenom från halvårsskiftet 2021? Hur mycket mindre blir gapet, eller går förmånsbilen till och med om i kostnad?

Det har jag inte räknat på eftersom det än så länge är svårt att överblicka den samlade effekten av alla förändringar nästa år (ändrad brytpunkt för statlig skatt, slopad nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar, den 25-procentiga höjningen av förmånsvärden med mera), men jag skulle inte bli förvånad om det förmånliga i att välja förmånsbil då försvinner helt, åtminstone för den med högre inkomst.