Alrik: Gyckel, båg och ordkonster!

Jag frågade samtliga riksdagspartier om de nya förmånsreglerna. Alla hade mer eller mindre bra bortförklaringar till sitt eget förslag!

Detta är ledaren ur auto motor & sport nummer 10/2021.


Fakta: Nästan alla nya förmånsbilar och personalbilar får förmånsvärdet höjt med runt 20 000 kronor från 1 juli. Elbil eller inte. Vad värre är, de billigaste elbilarna får den största höjningen medan de dyraste till och med blir billigare!

Det här lär inte öka försäljningen av laddbara bilar och det gynnar absolut inte de som har lägre inkomster. Men så kan det tydligen bli när två så kallade arbetarpartier regerar med två så kallade gröna partier. 

Skatteinkomster är uppenbart viktigare än miljö och klimat. Det handlar enligt beräkningar om 2,3 miljarder i höjda skatter. 

Att över 70 procent av de som har tjänstebil kör över 1 000 mil i tjänsten och alltså drabbas av rejäla höjningar är tydligen ointressant. Bil i tjänsten ska vara lika dyrt som att ha privatbil, eller som Miljöpartiet uttrycker saken: "Det är inte statens uppgift att subventionera bilkörande."

Det värsta med förslaget är dock den baksluga tvåstegsraketen, eftersom elektrifieringen bromsas upp kommer de av regeringen fastlagda miljömålen för bilismen att bli ännu svårare att nå, vilket bara kan få som följd att skatterna "måste" höjas så mycket att bilkörandet minskar! Bingo, kraftigt höjda skatter och minskad bilism! Ideologin styr. 

Jag är inte ett dugg imponerad av landets bilpolitik. 

För att försöka förstå mer skickade jag sex frågor till samtliga partier i vår riksdag. Hur tänker man i detalj? Var ligger prioriteringarna? Finns det något parti med en genomtänkt plan för omställningen mot elektrifierat? 

Vilket parti borde jag som anser att bilar är en väldigt viktig del av kommunikationerna i landet, att bilar behövs, och att omställningen till eldrivet för vardagsbilar är viktig – rösta på?

Här är mina frågor: 1) Ska dyra bilar bli billigare? 2) Bör elbilar bli mycket dyrare? 3) Ska de som kör över 1 000 mil i tjänsten ha stora höjningar? 4) Vad anser man om Skatteverkets förslag – som skulle mildra straffet för de billigare elbilarna, förenkla för alla parter och göra förmånsvärdet mellan olika bilmodeller rättvist? 5) Kommer det nya förslaget att skynda på omställningen till elektrifierat? 6) Främjar förslaget jämlikheten?

Svaren hittar du här.

Tyvärr måste jag säga att jag inte skulle kunna rösta på något av partierna som sitter i regeringen – om jag lät bilpolitiken bestämma. Det är bilfientlig politik förklädd med bakvända jämlikhetsresonemang och miljöargument. Man driver igenom ett förslag som har en massa problem, eller ska vi säga olyckliga följdverkningar? 

Inget parti tycker att det är bra att de billigaste elbilarna blir dyrare och att de dyraste blir billigare, även om man som Socialdemokraterna förklarar det med att "de dyraste bilarna har varit överbeskattade" eller som MP skriver att det är "en bieffekt och att det är privatköp som ska vara normen". Vänsterpartiet tycker att effekterna ska "utvärderas" och Centern talar också om "bieffekter och eventuella framtida justeringar". Liberalerna svarar inte på detaljfrågorna och håller en luddig linje som är svår att förstå, men skriver att effekterna ska utvärderas under 2022.

Jesus amalia! Eller som Kapten Haddock hade sagt: Bomber och granater, Förpiskade luspudlar, Gyckel, båg och ordkonster!

Alla regeringspartier har mer eller mindre bra bortförklaringar till sitt eget förslag! Ingen tycker att detaljeffekterna är bra. Ändamålen helgar medlen.

Varför har man så bråttom? Skatteverkets förslag skulle slipa bort de värsta tokigheterna, och flera partier är öppna för att utvärdera det, kanske till årsskiftet.

Men nu får vi den tredje skatteförändringen på ett halvår. Ingen tjänar på den här ryckigheten som gör det svårt för bilhandlare  och bilkonsumenter – och som dessutom av allt att döma lär bromsa upp elektrifieringstakten.

Vad vi behöver är en grön och rättvis bilpolitik – på riktigt. En bilpolitik som erkänner att bilen behövs för transporter, inte främst som kassako.

Alrik Söderlind, chefredaktör.