Elbilsförsäkring – stora pengar att spara om du väljer rätt

Premium Sportbilsägare vet om det. Men elbilsägare besitter sällan samma erfarenhet. När det kommer till att försäkra bilen finns det stora pengar att spara på att göra jämförelser. Vår expert är förbluffad över den stora prisdifferensen.

Elbilsförsäkring – stora pengar att spara om du väljer rätt
Den som ska försäkra sin Tesla Model S gör klokt i att kolla priset hos flera försäkringsobolag. I vårt exempel skilde det hela 14 964 kronor mellan det billigaste och det dyraste bolaget!

Elbilar är billiga i drift. Det visar sig gång efter annan i våra tester där elbilar, trots högt inköpspris, i de alla flesta fall får de lägsta milkostnaderna.

Men det finns en utgiftspost där du som elbilägare kan göra stora besparingar – försäkringen. Låt nödvändigtvis inte ditt gamla vanliga försäkringsbolag även ta hand om elbilen. Gör istället en prisjämförelse med andra bolag. Skillnaderna kan vara enorma, upp till 20 000 kronor per år går att spara på att välja rätt bolag, visar vår lilla undersökning utförd i samarbete med Nya Försäkringar.

Gustaf Thuresson

"Man kan konstatera att premieskillnaderna är avsevärt högre på elbilar. De brukar ligga på cirka 20–30 procent medan det är runt 50 procent här", säger Gustaf Thuresson, operativ chef på Nya Försäkringar.

Trots att försäljningen av elbilar ökar, precis som utbudet, kan man inte blunda för att biltypen fortfarande utgör ett smått exotiskt inslag i den totala fordonsflottan på svenska vägar. "Förenklat kan man säga att försäkringsbolagen inte gillar att vara först på bollen med vare sig innovationer eller som i detta fall leverera vettiga försäkringspremier", berättar Gustaf Thuresson och fortsätter: "Däremot kan man tycka att det är ett viktigt samhällsansvar för att underlätta och spä på utvecklingen av elbilsmarknaden."

Det tycks även finnas ett visst mått av okunskap bland försäkringsbolagen. Biltypens förhållandevis höga effekt kan ställa till det när premien ska sättas. Det finns två vägar att räkna effekten på elbilar, och båda ska framgå av typbesiktningsdokumentet:

1) Effekt, max (för elmotor)

2) Effekt under 30 minuter (för elmotor)

Tar vi Porsche Taycan 4S som exempel är 1) 360 kW och 2) 140 kW. En avsevärd skillnad, som bekräftas av Gustaf Thuresson: "Mycket handlar dels om hur de skrivs in gällande effekt hos Transportsstyrelsen. Men även att bolagen har lite skadestatistik och att marknaden inte riktigt har vaknat." 

Helen Bernerfalk

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en stiftelse vars uppdrag är att hjälpa konsumenter kring försäkringsfrågor. "Vi får relativt få frågor om elbilar. Det beror säkert på att de flesta inte har hunnit rulla länge och därför inte har råkat ut för skador. Konsumenter som hör av sig till oss har ofta frågor om skadeärenden. De frågor vi får gällande elbilar rör framför allt att reparationer har tagit lång tid. Det beror ofta på brist på reservdelar och brist på verkstäder som kan reparera elbilar", säger deras jurist Helen Bernerfalk. 

När det gäller priser på försäkringar har alltså antalet kundfrågor i ämnet ännu inte riktigt tagit fart.

"Premiesättningen är i princip fri och beror på många faktorer. Utöver uppgifter om ägaren sätts premierna bland annat baserat på historiska skadekostnader för motsvarande bilar och värdet på bilen. När det gäller elbilar finns det inte mycket historik att basera premierna på och de är som regel betydligt dyrare i inköp än motsvarande förbränningsmotorbilar. De innehåller också en hel del ny teknik. Det leder till att det blir svårare att beräkna risken för stora skadekostnader. Försäkringsbolagens kalkyler kan därför skilja sig åt mer än vad de gör för förbränningsmotorbilar där risken är väl dokumenterad", menar Helen Bernerfalk.

Detta låter helt rimligt och befäster det som vi redan misstänkte. Men problemet med de enorma prisdifferenserna torde lösa sig på sikt. "Försäkringsbolagen får inte samarbeta kring prissättningen. I takt med att antalet elbilar ökar och det finns mer historik kring vilka skador de drabbas av samt hur stora skadekostnaderna blir lär premierna komma att harmoniseras. Konkurrensen kommer säkert också att påverka framöver", avslutar Helen Bernerfalk.

Att försäkringsbolagen inte får samarbeta är klokt. Men generalagenter och importörer borde kanske ha tittat på detta tillsammans med Trafikförsäkringsföreningen. Vi kontaktade Bil Sweden, branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, för att se om detta är ett problem det pratas om.

SÅ HÄR GJORDE VI:

Vi valde ut några vanliga elbilar och tillverkarens närmast jämförbara modell storleksmässigt. Effektmässigt blir detta inte sällan en prestandamodell. Därför valde vi även ut den storsäljande motorn för samma modell.

Exempel: Mercedes EQC är jämförbar med Mercedes-AMG GLC 43, men det är även intressant att se på den betydligt vanligare Mercedes GLC 200, som referens. Vi tog hjälp av Nya Försäkringar, som snabbt och smidigt kunde jämföra ett stort antal försäkringsbolag. Du ser samtliga på nästa uppslag.

Försäkringspremien avser helår, halvförsäkring och 1 500 mil/år. Försäkringstagaren är man, 58 år, boende i bostadsrätt i en Stockholmsförort.

Att premien på bensindrivna prestandabilar kan skilja stort visste vi, likaså att vanliga bilar har mindre skillnader. Men att elbilar verkligen sticker ut i prisdifferens är något som konsumenter onekligen bör se upp med.

"Att försäkringspremierna varierar hos olika försäkringsbolag är inget konstigt", konstaterar även Anders Norén, teknisk chef hos Bil Sweden. "Däremot är det anmärkningsvärt att skillnaderna är så stora för vissa modeller då försäkringsbranschens försäkringsklassningskommitté gör en förklassning av alla nya bilar som en rekommendation. Bilens effekt är en av många parametrar att beakta. Vi får heller inte glömma att efter tre år justerar oftast de olika försäkringsbolagen försäkringsklassningen, beroende på verkligt utfall", tillägger Anders Norén.

Vi har även sökt Volvo Cars, för att fråga om man aktivt jobbar för att svenska kunder ska få sundare ägandekostnader, men tyvärr utan resultat.

I slutänden är det alltså upp till dig som konsument. Jämför flera bolag innan du tecknar din försäkring.

Men vilken effekt är det då som tas med i beräkningarna när ett fordon klassas: "Effekt max" eller "Effekt under 30 minuter"? Det varierar, visar det sig.

"Det är som regel den högsta kilowattsiffran som bilen blir premieklassad på. Detta innebär att de får en orimlig premiesättning i det fall att modellens risk ej är känd för försäkringsbolaget. Med andra ord, att okända fordon i bolagens mening blir högre prissatta," avslöjar en snabb genomgång av Gustaf Thuresson på Nya Försäkringar.

Att valet av effekt inte är konsekvent är givetvis olyckligt. Vi kommer att fortsätta att gräva i detta ämne och återkomma med fler listor. Att prisbilden bör harmoniseras och att kunskapen om elbilar bör öka hos försäkringsbolagen, är tämligen uppenbart. 

(KLICKA FÖR STÖRRE BILD)