Så mycket höjs fordonsskatten 2022 – även laddhybrider drabbas

Premium I höstens budgetproposition föreslår regeringen en ändring av Bonus-malus för att kompensera den höga försäljningen av bilar som är berättigade till bonus.

Så mycket höjs fordonsskatten 2022 – även laddhybrider drabbas
Inte bara bensin- och dieselbilar drabbas av högre fordonskatt. Tröskeln för skatt sänks så att flera laddhybrider omfattas. Foto: Magnus Fröderberg

Pengarna gick åt fort 2021 och Transportstyrelsen har fått pausa utbetalningarna. Om budgeten går igenom skjuts det till 1,9 miljarder i år för att inga ägare ska bli utan. 

För att Bonus-malus ska kunna vara självfinansierande, vilket är tanken, behövs ändringar i systemet. Och det ska det bli, om budgeten godkänns vill säga. Det kommer ge lägre bonus till laddhybrider och högre skatt de första tre åren till alla bensin- och dieselbilar utan möjlighet till någon längre körning på enbart el.

Förslaget bedöms kunna träda i kraft den 1 juni 2022. Det ligger även ett utkast på bordet, som förväntas klubbas i december, om att bilar för över 700.000 kronor inte ska få miljörabatt. Det taket skulle i sådant fall införas redan vid årsskiftet och skulle med största sannolikhet baseras på listpris inklusive moms. Det sker även fler ändringar till 2023, men mer om det längre ner.

Grafen ovan visar hur de nya reglerna slår för bilar med olika utsläpp. Vi ser två tydliga platåer.
Den första är från 91 till och med 125 gram, för alla bilar som hamnar inom det intervallet höjs skatten med 1 605 kronor per år de första tre åren.

Den andra plana delen av grafen ser vi från och med 130 gram. För alla bilar med en utsläppssiffra som är högre eller lika med 130 kommer det att kosta 1 730 kronor mer om de nya reglerna blir verklighet.
Det spelar alltså ingen roll om bilen släpper ut 130 g CO2/km eller 4 miljoner, höjningen är 1 730 kronor för de bilarna.

Det beror på att det endast är vid de nya gränsvärdena som skatten påverkas. Varje gram en bil släpper ut över 75 och upp till 90 gram per kilometer innebär en ökning med 107 kronor per år i malusskatt.
Varje gram från och med 126 upp till och med 129 kostar 25 kronor mer jämfört med tidigare. Emellan dessa två intervall kostar varje gram lika mycket som förut.

HUR HÖG BLIR SKATTEN?

En av ändringarna som är tänkta att införas under 2022 gör att alla bensin- och dieselbilar som släpper ut mer än 75 gram per kilometer kommer att malusbeskattas, tidigare var det över 90 g CO2/km som gällde.

Då kostade det 107 kr för varje gram över 90 och upp till 130. 2022 kommer priset per gram vara detsamma, 107 kronor, men man börjar alltså räkna redan från 75 g CO2/km. 

Regeringen vill även flytta gränsen där den högre malusbeskattningen kliver in. Som det är nu kostar varje gram över 130 ytterligare 132 kronor i malusskatt. Planen är att den gränsen ska sänkas och redan efter 125 g/km är det den högre taxan som gäller.

BONUSSÄNKNINGAR FÖR LADDHYBRIDER

Nästa år vill regeringen sänka bonusen för laddhybrider från 45.000 kronor till 20.000. Dessutom är det bara bilar som släpper ut mindre än 51 gram koldioxid per kilometer som kan erhålla bonus till skillnad från nu då det är allt upp till och med 60 som gäller.

Enligt förslaget sker ännu en sänkning år 2023, då blir maximal bonus för laddhybrider endast 10 000 kronor och fordonet måste släppa ut under 30 g CO2/km för att köparen ska få några pengar. Lägsta bonus både nästa år och 2023 är tänkt att ligga på 5.000 kronor istället för på 10.000 som idag. 

Det är dock inte endast sänkta bonusar som påverkar de laddbara förbränningsbilarna. På grund av sänkningen av malusgränsen till 75 gram per kilometer kommer ett antal laddhybrider inte längre klara sig undan malusskatt. Det gäller dock endast väldigt dyra och stora suvar.

Volvo XC90 var inte långt ifrån att hamna på fel sida innan uppdateringen som nyligen presenterades.  

Dieselbilarna som säljs i Sverige är främst suvar, mellanklassare, stora sedaner och kombi. Dessa släpper sällan ut under 130 g CO2/km och det syns i listan. 14 av 20 bilar landar på den maximala höjningen om 1 730 kronor. Detta trots att listan visar det snålaste motoralternativet för respektive modell. Exempelvis åker alla Volvos bilar (även bensin) förutom laddhybrider och elbilar på den maximala höjningen. Skillnaderna är dock små, de bilar i topplistan som klarar sig bäst är inte mer än drygt en hundralapp billigare per år. Bland bensinbilarna blir det dock intressantare.

Bland bensinbilarna är det väldigt många modeller som lägger sig på den nedre platån och får en höjning om 1 605 kronor per år första tre åren. Flera av dessa är dock precis vid gränsen runt 125 gram per kilometer och det innebär att ett annat motoralternativ eller specifik extrautrustning kan få bägaren att rinna över. Volkswagen Golf 1,5 eTSI är ett exempel på just det, väljer man utrustningsnivån R-line åker man på en högre höjning. Dock är det fortfarande bara en skillnad på som mest någon hundralapp. Toyota Yaris Hybrid är en bil som tidigare slapp malusbeskattning men som inte längre skulle klara av att hålla sig undan med de nya reglerna.