Hyrbilen höll på att kosta Hans 400 000 kronor!

Premium Ett kraftigt regnoväder överraskade Hans Olofsborg och vattenskadade den nära nog fabriksnya hyrbilen. Hyrbilsfirman och försäkringsbolaget menade att han agerat oaktsamt och att han var skyldig till skadan. Snabbt insåg Hans att han stod helt oskyddad inför anklagelserna. Ytterst riskerade de att göra honom ersättningsskyldig för en 2021 års BMW 320d xDrive, värderad till 400 000 kronor.

Hyrbilen höll på att kosta Hans 400 000 kronor!

Hans Olofsborg från Göteborg överraskades av ett av de kraftigaste regnovädren i norra Skåne ifjol.

Färden i hyrbilen tog slut i Knislinge, en av de orter som drabbades hårdast av regnovädret den dagen.

– Det gick från klarblå himmel och sol till ett skyfall av guds nåde, säger han. 

– Det var mycket vatten på vägbanan och vi nådde en viadukt. Varken jag eller mitt sällskap uppfattade vattennivån som anmärkningsvärt hög. Bilen stannade dock mitt under viadukten, vi bedömde då vattennivån där till ungefär en decimeter.

Nederbörden var så kraftig att vägarnas dränering inte förmådde att få undan allt vatten. Under viadukten, där Hans och hans sällskap satt helt hjälplösa i en bil som inte längre fungerade, steg vattennivån drastiskt minut för minut.

– All el i bilen hade slagits ut och vi vågade inte öppna dörrarna. Som tur var uppfattade flera närboende situationen och rusade till vår hjälp.

Med gemensamma krafter lyckades dessa personer rulla bilen ut från viadukten. Den gick dock inte att starta, utan fick bärgas från platsen.

Hans Olofsborg från Göteborg hamnade i ett ordentligt oväder med den bil han hyrt. Händelsen höll på att kosta honom 400 000 kronor i ersättning, vilket motsvarade det värde som hyrbilsföretagets försäkringsbolag värderat hyrbilen till.

– Jag trodde att jag skulle få en ersättningsbil av hyrbilsföretaget, men de ställde sig tidigt tveksamma till det, minns Hans.

Nu inleddes en nära fem månader lång mardröm för honom.

– Hyrbilsföretaget menade att jag agerat oaktsamt och krävde redogörelse efter redogörelse, berättar han. Varje brev var en form av överklagan från min sida.

Hans vände sig omgående mot påståendet att han agerat oaktsamt. Vattennivån under viadukten var inte alarmerande hög i början. 

– Även en motorcyklist missbedömde situationen och fastnade i vattensamlingen också han. Från att bilen stannade gick allt sedan mycket fort.

Den för dagen löpande nyhetsrapporteringen från regionen gav stöd åt hans vittnesmål. I Kristianstad sysselsatte regnovädret räddningstjänsten i timmar, och flera fastigheter och lokaler i markplan översvämmades. Ovädret hade även fällt ett antal träd och det förekom flera larm om blixtnedslag som orsakat skador.

Under den aktuella viadukten vid Hässleholmsvägen, där Hans färd tog slut, rapporterade polisen slutligen en vattennivå på en och en halv meter.

– Det enda jag minns är att bilen stannade, att all el slutade fungera och att vattnet utanför bilen steg väldigt snabbt, säger han. Den här situationen hade ingen av oss kunna förutse.

Det gäller att vara uppmärksam när du hyr bil. Var alltid noga med att syna fordonet både före och efter och se till att få det svart på vitt av hyrbilsföretaget att hyrbilen är återlämnad i samma skick som den var när du hämtade ut den.

Månaderna som följde bestod för Hans del av många mejl och samtal med både hyrbilsfirman och dess försäkringsbolag.

– Försäkringsbolaget tog emot mina brev, men avböjde min begäran om att slippa betala, berättar Hans. Det första lämnade jag in bara någon vecka efter händelsen, men min begäran avslogs. Jag skickade ett nytt brev i november. Med samma resultat.

Hans höll fast vid att han inte agerat oaktsamt men oroades också för att han faktiskt skulle bli skyldig att ersätta bilen. När han började kontrollera saken med sitt eget försäkringsbolag insåg han snart att det här var en strid helt mellan honom själv, hyrbilsföretaget och företagets försäkringsbolag.

– Jag har inte de pengarna och hade inget skydd genom mitt försäkringsbolag, säger han. Det finns inga drulleförsäkringar som täcker hyrda föremål. För att vara förberedd kontaktade jag därför en egen jurist som stod standby om det skulle krävas.

Beskedet från försäkringsbolaget förblev oförändrat. Ju längre tid som gick, desto mer släppte Hans oro. Inte för att ärendet löste sig, utan för att energin helt enkelt tog slut.

Du som hämtar eller lämnar din hyrbil utanför ordinarie öppettider, eller där det saknas bemanning från hyrbilsföretaget gör bäst i att filma bilens skick både vid hämtning och återlämning. Fokusera i synnerhet på de skador och brister du upptäcker. Hyrbilsfirman vars automat är avbildad här har ingen koppling till Hans enskilda fall.

– Jag orkade inte med oron till slut, utan bestämde mig bara för att vänta och se, säger han. Men det fanns inte en chans att jag skulle ha råd att betala en bil värd 400 000 kronor.

Den 12 januari i år, nästan fem månader efter att händelsen inträffade och efter ytterligare en redogörelse om händelsen från Hans sida, kom slutligen beskedet från hyrbilsfirman. Deras försäkringsbolag friade Hans från allt ansvar och ersatte bilens värde till hyrbilsföretaget.

I sin redogörelse till försäkringsbolaget hade Hans bifogat tydliga kontaktuppgifter till flera av de som bevittnat händelsen. Allt från personerna som rullade bilen ur vattenmassorna, till bärgningspersonal och mc-föraren som även drabbades. Bifogat fanns också de lokala mediernas rapportering om ovädret och de svåra och plötsliga konsekvenser som det inneburit.

För Hans del slutade ärendet med 7 500 kronor i självrisk till hyrbilsfirman, något som givetvis känns som en oerhörd lättnad i förhållande till det ursprungliga kravet. Hans kommer även fortsättningsvis att hyra bil, men uppger att han har blivit mer eftertänksam.

– Om motorns elektronik blir skadad är man helt oskyddad, menar han. Då måste man stå på sig med bestridanden och referenser för att styrka att man inte varit oaktsam. Jag tycker att hyrbils- och försäkringsbolag generellt måste höja sin medvetenhet och beredskap mot extrema väderfenomen.


SÅ SVARAR FÖRSÄKRINGSBOLAGET

Hyrbilsföretagets försäkringsbolag är IF i det här fallet. Hos försäkringsbolaget svarar presschefen Jessica Hjälmered på våra frågor via mejl.

Går det att fastställa när man räknas vara oaktsam med en hyrbil?
Detta bör framgå av avtalet mellan uthyrare och hyrestagare.

Hur stor är bevisbördan för den enskilda personen, att bevisa att man inte agerat oaktsamt?
Försäkringsmässigt, vid en ersättningsbar skadehändelse, faller bevisbörda på oss som försäkringsgivare att visa att den enskilde inte uppfyllt gällande föreskrifter/avtal för att göra ett ersättningsavdrag eller avvisa ersättning.

Hade det bedömts annorlunda eller tagits hänsyn till andra faktorer om fordonet varit personens privata?
Nej, inte ur ett försäkringsperspektiv.

Här har hänsyn tagits till hyrestagarens goda försäkringshistorik. Hade motsvarande hänsyn tagits om det gällt en privatägd bil?
Oavsett företags- eller privatägt fordon tas hänsyn till vad som inträffat, skadehändelsen, och vilken försäkringsomfattning som är gällande vid händelsen. Finns försäkringsomfattning är utgångspunkten att skada ska ersättas.

I ett skriftligt svar till Hans vidhåller hyrbilsfirmans försäkringsbolag att han agerat med ett mått av oaktsamhet, eftersom skyfallet var så kraftigt att vindrutetorkarna inte gjorde någon skillnad för att skapa god sikt framåt. I den situationen borde Hans ha stannat bilen längst med vägkanten, bedömer försäkringsbolaget.
Hans har dock en god hyrbilshistorik med samma hyrbilsföretag och den gör att försäkringsbolaget bedömer att han inte medvetet har agerat oaktsam i den uppkomna situationen.
Försäkringsbolaget vidhåller att de har lagligt rätt att neka ersättning, men landar i slutsatsen att de i detta fall ser till helhetsbilden där Hans goda hyrbilshistorik hos samma företag får betydelse. Slutsatsen blir att försäkringsbolaget i just detta fall väljer att fria Hans från ansvar och därmed ersätta skadan.

GODA RÅD TILL DIG SOM SKA HYRA BIL

Mycket regleras genom hyresavtalet, men det finns många händelser som kan riskera att sluta som en individuell bedömningsfråga. Konsumentverket ger här en del goda råd för den som tänker hyra bil.

Läs avtalet ordentligt, klargör vilka som ska köra hyrbilen och dokumentera tydligt bilens skick både vid hämtning och avlämning.

Samtidigt finns det utrymme för tolkningsfrågor som gör att det kan bli en individuell bedömning från fall till fall om något händer med hyrbilen. En av dessa är om hyrestagaren uppträtt oaktsamt och att detta i så fall legat till grund för skadan.

– Det finns ett domstolsutslag från 2019 som säger att om konsumenten inte uppträtt oaktsamt, får bilfirman stå för kostnaden, säger Konsumentverkets vägledare Bosse Lång. Men var den gränsen går är förstås inte hugget i sten. Då är det bra att så långt som möjligt kunna visa att man gjort allt man kunnat, men att skadan ändå uppstått.

Djävulen sitter i det finstilta. Ett avtal är ett avtal. Det är din skyldighet som konsument att läsa igenom det avtal du skriver under. Var uppmärksam på villkor och ta dig tid att läsa det finstilta. Bättre att göra det innan du skrivit under än efteråt. Avtalet på bild är helt fingrerat.

I hyresprocessen som sådan finns det ett antal moment som du som konsument bör vara uppmärksam på. Det mest uppenbara är att alltid ta sig tid att läsa hyresavtalet ordentligt. Även det finstilta. I Sverige har branschorganisationen Biluthyrarna tagit fram ett allmänt hyresavtal med bra villkor.

– Det kom till efter en dom i marknadsdomstolen år 2019, efter att vi gjort en tillsyn av hyresavtal och biluthyrare, berättar Bosse. Men läs ordentligt, även det finstilta så du vet vad du skriver under. Det är din skyldighet.

Avtalet ska ange alla villkor som reglerar hyresperioden. Däribland uppgifter om självrisker, återlämningskrav, användningsrätt och förarrättigheter. Alltså vilka förare som får köra bilen.

– Om du tänker lämna landet med den är det viktigt att du har hyrbolagets tillstånd, säger Bosse Lång.

Som kund ska du också vara noggrann vid hämtning och lämning av bilen.

– Helst av allt ska du ha personal från hyrbilsföretaget med dig, så att ni gemensamt synar skicket och är helt överens om det både före och efter. Ta bilder och gärna filmer med mobilen. Det tar inte lång tid att gå ett varv runt fordonet, tipsar Bosse.

Bosse Lång, vägledare hos Konsumentverket, är insatt i hyrbilsavtal. Han råder konsumenten att vara uppmärksam på vad som framgår i avtalet, men också på vilket sätt man väljer att boka sin hyrbil.

Vid lämning av bilen bör du också se till att få ett intyg där hyrbilsfirman medger att de tagit emot den i samma skick som den var när den hyrdes ut. Även här finns det saker att vara uppmärksam på, i synnerhet om utlämnings- eller återlämningsplatsen är obemannad. Huvudregeln är att du som hyrestagare har en vårdplikt. Knäckfrågan som följer är när din vårdplikt upphör att gälla. I synnerhet om återlämningsplatsen är obemannad.

– Är bilen ansedd som återlämnad i samma stund som du lämnar nyckeln vid den obemannade återlämningsplatsen eller först när personal från hyrfirman praktiskt tar över den? Om en skada uppstår däremellan kan det uppstå en tolkningsfråga som är viktig att reda ut.

Bosse Lång råder den som ska hyra bil att undvika mellanhänder i form av nätbaserade bokningsförmedlare.

– Vad du än hyr genom bokningsförmedlare innebär det att du har två motparter. Ofta fungerar det, men går något snett kan det finnas avtal som bokningsförmedlaren är ansvarig för. Även om allt verkar juridiskt tydligt kan det bli en process som kan bli lång, om förmedlaren och uthyraren slår ifrån sig ansvaret, förklarar han..

Därför: Hyr direkt av hyrbilsfirman. Du undviker onödigt krångliga avtal och har bara en motpart.

Det finns dock en situation där det gynnar dig att ha två motparter. Det är om du betalar din hyrbilskostnad med ett kreditkort.

– Då omfattas du av invändningsrätten inom konsumentkreditlagen. Det innebär att om hyrbilsmotparten inte gör rätt för sig så kan du alltid begära återbetalning av kreditgivaren. Det gäller endast betalning med kredit, inte vanliga kontokort. Det kan vara en extra trygghet att vara medveten om, säger Bosse.


Konsumentverkets råd för dig som ska hyra bil:

Läs avtalet noggrant.

• Fota och filma bilen runtom vid hämtning och återlämning.

• Syna alltid bilen tillsammans med hyrbilsföretagets personal.

• Kräv skriftligt intyg om att bilen är återlämnad i samma skick som vid utlämningen.

• Undvik bokningsförmedlare.

• För extra trygghet: Betala med kreditkort.