PROV: Toyota Yaris - lite mer yahoo!

Premium Toyota Yaris flyttar upp småbilarna en klass. Med nya attribut fiskar man även i mer okända kundsegment. Kommer man att lyckas? Vi provkör Toyota Yaris.

PROV: Toyota Yaris - lite mer yahoo!