Partikelfilter – ett problem för laddhybrider?

Kan partikelfilter var ett problem i laddhybrider som oftast kanske går korta sträckor eller använder förbränningsmotorn väldigt begränsat?

Partikelfilter – ett problem för laddhybrider?
Så här ser ett partikelfilter ut. Just detta är ett dieselpartikelfilter från Volvo.

Ett partikelfilter kräver nämligen att bilen varmkörs för att det automatiskt ska kunna rengöra sig självt med jämna mellanrum. Dieselbilar släpper ut mer skadliga partiklar än bensinbilar och har därför haft filter sedan många år tillbaka.

Men nu börjar partikelfilter även att bli standard i bensinbilar, för att möta tuffare utsläppskrav. Därför ställer vi oss frågan om det kan bli problem med partikelfilter i moderna laddhybrider och om man måste köra dem på något särskilt sätt för att allt ska fungera normalt. Volvo överraskar med en väldigt tydlig rekommendation till sina ägare.

Efter vårt test av tre stora laddhybrider – BMW 530e, Mercedes E300 de och Volvo V90 T8 – ställde vi följande fråga till respektive tillverkare:

Hur har ni löst rengöringen av partikelfiltret? Det måste ju vara en utmaning med en laddhybrid som inte kommer upp i tillräcklig temperatur lika ofta.

Peter Maier, Informationschef på BMW i Sverige:

– Det finns olika tekniker för att öka motortemperaturen snabbt. Bland annat genom att styra oljetrycket kan oljekylningen av kolvarna deaktiveras och därmed kondenseras mindre bränsle, vilket i sin tur förbränns med lägre utsläpp som följd. Vi har ingen rekommendation om att man behöver köra sin laddhybrid på ett särskilt sätt, utan den ska hantera rengöringen av filtret automatiskt.

Charlotta Letsikas, PR- och kommunikationschef på Mercedes-Benz Sverige:

– Regenereringen (rengöringen, red. anm.) av partikelfiltret fungerar automatiskt. Bilen känner själv av när den behöver regenereras. Detta händer oftast när man kör på motor/landsväg. Vi har ingen rekommendation om att man måste köra bilen på ett särskilt sätt, utan den kommer att passa på att utföra rengöringen av filtret när det är möjligt.

Karin Wik, presschef, Volvo Cars Sverige:

– Samtliga diesel- och bensindrivna bilar är utrustade med partikelfilter för en effektivare avgasrening. Partiklar i avgaserna samlas i filtret under normal körning. Under normala driftförhållanden sker en passiv regenerering som leder till att partiklarna oxideras och bränns bort. På så sätt töms filtret. Om bilen körs i låga hastigheter eller vid upprepade kallstarter vid låg yttertemperatur, kan en aktiv regenerering vara nödvändig. Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar normalt 10–20 minuter. Om bilen körs mest i stadstrafik är det allra bäst att regelbundet köra även i högre hastigheter för att låta avgassystemet regenerera. Bilen bör landsvägsköras i hastigheter över 70 km/h i minst 20 minuter mellan varje tankningstillfälle.


"Vi har haft 250 ärenden på tio år"

Vi bad Bo Ericsson, vd på Sveriges fordonsverkstäders förening, att berätta hur ett partikelfilter fungerar och om de problem som finns.

Vad gör ett partikelfilter och hur fungerar det?
– Partikelfiltret sitter på avgasröret på dieselmotorer för att avskilja partiklar från motorns avgaser. Med ett partikelfilter i avgasströmmen fångas 35–95 procent av allt sot.

Hur fungerar rengöringen av filtret?
– Varje filter, oavsett hur det är konstruerat, måste rengöras och tömmas regelbundet. Denna process kallas regenerering. Det sot som skapas av förbränningen och samlas i filtret, bränns bort så att filtret inte blir blockerat och kan fortsätta fånga sot. Här har vi lite problem med vissa bilförare. För få läser instruktionsboken och känner till hur viktigt det är med regenerering. Man ska köra i 70 km/h eller högre under en tid så att avgasröret blir tillräckligt varmt och sotpartiklarna som har fångats upp kan brännas bort. Många känner inte till det här och kör inte i sådana hastigheter tillräckligt ofta eller länge – och då blir det problem. Om bilen oftast går korta sträckor och på låga varv kan partiklarna byggas upp och "fastna" i filtret. När det blir igensatt till den mängd att bilen fortfarande klarar av att rengöra (bränna ut) filtret tänds varningslampan. Om bilen då inte kan regenerera krävs byte av partikelfiltret, vilket är kostsamt.

Hur vanligt är det rent generellt med problem med partikelfiltret?
– I Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där jag sitter som ledamot har vi haft 250 ärenden på tio år, det är mycket som ett enskilt problem tycker jag.

 

Läs hela testet av Volvo V90 T8, BMW 530e xDrive och Mercedes E 300 de här!