Alrik Söderlind: Glöm miljözonerna!

Premium Miljözonsförespråkarna slåss mot bättre vetande. som religiösa fanatiker. Det är dags att andas ut. Det blir aldrig några miljözoner.

Alrik Söderlind: Glöm miljözonerna!

Är det någonting jag ogillar är det när man debatterar med känslor som argument. Typ: "Vill du att barn och gamla ska dö av smutsig luft?"

Med döden som argument kan man förbjuda i princip allt. Inte minst livet. När en övertygelse tar över blir det lätt snett. Om utgångspunkten är att man känslomässigt hatar privatbilism finns det många fällor som man kan snara för sig själv.

Ett annat argumentet som jag har svårt att ta på allvar, men som används alldeles för ofta är: "Vi måste få ordning på …"  … luften i Stockholm, arbetslösheten, karriärvägarna, integrationen, vargförvaltningen, sjukvårdens penningkris, EU:s fiskeripolitik – och allt annat. Den som vill få ordning måste vara bra och god eller hur? Det är väl det man påstår när man säger de orden, att alla andra förespråkar just oordning. Men är det verkligen oordning på luften i Stockholms innerstad, som miljöpartisten Daniel Helldén påstår?

Enligt Stockholms miljöförvaltning är huvudstadens luft 100 gånger renare än på 60-talet. Och miljöförvaltningen förutspår att utsläppen av farliga kväveoxider kommer att ha halverats fram till 2022 – utan några miljözoner. När de tunga fordon som redan är förbjudna i staden försvinner blir luften mycket renare.

Men Daniel Helldén framhärdar i en intervju i SVT att miljözonerna "måste införas 2020, oavsett om det blir maktskifte" – förstår han kanske vad som kommer att hända i valet? Och Daniels argument är väldigt bra: "Alla inser att miljözoner behövs, oavsett vilket parti det rör sig om."

Han "vet" vad alla tycker och eftersom han har "rätt" säger han i samma intervju att "det som miljöförvaltningen sagt nu senast inte är en rapport utan en grov uppskattning, en djupare analys kommer i höst." Men Helldén har bråttom och har redan tillsatt en arbetsgrupp som ska se var miljözonerna i Stockholm ska införas. Varför kan man inte vänta till dess miljöförvaltningens rapport är klar?

Jag har studerat en presentation som drogs för stadens politiker och det är sprängstoff: luften klarar EU-kraven. 49 procent av länets bilar kan förbjudas 2020 – det är närmare en halv miljon bilar! Och det blir värre: De fordon som kommer att vara tillåtna efter 2020 släpper redan nu ut 71 procent av kväveoxiderna.

Helldén & Co vill alltså förbjuda de som står för 29 procent av utsläppen. De tunga dieseldrivna lastbilarna klassade enligt Euro 6 står för ungefär hälften och så kommer det fortsätta att vara. Dieselbilar släpper i princip ut resten – och så kommer det också vara eftersom Euro 6-bilar kommer att tillåtas.

Miljözonerna skulle alltså inte påverka utsläppen speciellt mycket. Om man verkligen månade om luftkvaliteten hade man för länge sedan sett till att använda trängeselavgifterna till något riktigt bra. Elbilar hade haft lägst trängselskatt, laddhybrider betalat lite mer, sedan gasbilar, bensinbilar och dieselbilar i den ordningen. Äldre bilar med sämre klassning skulle betalat mer. 

Självklart borde det här även gällt lastbilar och bussar – ska vi få renare luft måste nyttotransporterna gå på el! Men här ser vi inga incitament eller krav. Varför inte? Som en bonus skulle det ge laddbara bilar högre andrahandsvärde vilket skulle stoppa exporten av rena bilar. Lite ordning i miljöpolitiken vore bra. Och miljözoner – nej, det lär vi aldrig tvingas uppleva.

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.