Alrik Söderlind: "Sverige har hamnat i klimatpsykos"

Premium Vi måste se klart på vad som verkligen är viktigt och rimligt, tycker auto motor & sports chefredaktör.

Alrik Söderlind: "Sverige har hamnat i klimatpsykos"

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.


Suget efter att köpa en bil med sörplande V8 grep instinktivt tag i mig. Ungefär som när jag var liten och gick till kiosken och köpte plockgodis för hela tio kronor. Jag bara måste.

Underbart, men kanske inte så smart. Just därför! Att njuta av livet. Men kanske framför allt för att ge alla sorgliga pk-människor något att bli upprörda över. 

Den trotsiga känslan grep tag i mig när jag läste rapporten från det av regeringen utsedda klimatpolitiska rådet. Fokus ligger givetvis på inrikes transporter. Landet är i kris, eller råder krigstillstånd? Enligt rapporten måste alla sektorer i samhället kämpa sida vid sida: näringsliv, fackföreningar, kommuner, regioner, akademin, myndigheter och civilsamhälle. Målet är noll utsläpp.

Trafiksektorn är den enda som ges ett specifikt sektormål, utsläppen ska ner med 70 procent från 2010 till 2030. Mycket är bra, som att påskynda elektrifieringen, sätta ett stoppdatum för fossila bränslen och öka styrningen mot mer klimateffektiva fordon.

Men infrastrukturen ska inte anpassas med hänsyn till ökad vägtrafik – vi blir fler svenskar – utan utifrån klimatmålen. "Bygg färre vägar så kör folk inte lika mycket." Vi ska planera för minskat bilberoende – det vill säga minskat individuellt resande.

Tjänstebilar ska inte subventioneras (det är tjänstebilarna som förser landet med nya laddbara bilar) och jobbparkeringar ska beskattas. Bilkörning ska kosta per kilometer – inte på utsläpp av koldioxid. Budskapet är bilskam.

"Även om bilarna går på förnybar el är de inte önskvärda"

Det är alltså som vanligt. Även om bilarna går på förnyelsebar elektricitet är de inte önskvärda. Kollektiva transporter – som vi alla vet fungerar sådär för en stor del av vårt resande och långt ifrån bär sina egna kostnader – är som vanligt lösningen. Men vad händer med kollektivtrafikens biljettpriser när det inte finns bilar att beskatta?

Kanske brann det till lite extra eftersom jag några dagar tidigare läst en debattartikel där 19 miljöorganisationer med Naturskyddsföreningen i spetsen gått ut och krävt att vi ska sluta bygga motorvägar och flygplatser. Myndigheten Trafikverket har dessutom sagt att biltrafiken bör minska med 27–40 procent. Vad är det som sker? Tänker någon klart?

Allt måste alltid ställas i perspektiv. Så håll i er utsläppsfanatiker. Sveriges andel av världens totala koldioxidutsläpp är en promille. Stänger vi av landet och kastar bort nyckeln är den globala effekten minimal. Privatvensken släpper i snitt ut 4,5 ton koldioxid per år mot EU18-snittet på 6,8 ton. Räknar vi in hela samhällets konsumtion blir det totalt elva ton. 

MEN det här gäller utsläppen som genereras innanför gränserna. När vi lägger till utsläppen från det vi importerar mer än fördubblas våra utsläpp! Vad säger rådet om det?! Då blir det över 20 ton per person. 

Men vem talar om det? Och vem är upprörd över att Luleåkraft ensamt står för fyra procent av de interna utsläppen medan flyget står för en procent – men sluta flyga, det ska vi!

"Två timmars Netflixtittande per dag ger lika mycket utsläpp som 100 mil med bil"

Globalt står internet för tio procent av elförbrukningen, eller två procent av de totala koldioxidutsläppen. Det är lika mycket som flygets totala utsläpp. Vem kräver att vi ska sluta att facebooka eller instagramma? Enligt Dansk Energis chefsekonom Torsten Hasforth ger två timmars Netflixtittande per dag lika mycket utsläpp som 38 mil med flyg, sex kilo kött eller 100 mil med bil. En sökning på Google ger 0,2 gram koldioxidutsläpp.

I Sverige står vägtrafiken för en tredjedel av de inhemska utsläppen och av dessa står bilarna för 66 procent. Räknar jag rätt betyder det att bilarna står för mindre än 20 procent av de interna utsläppen.

Men lik förbannat är det bilarna som regeringens klimatpolitiska råd skjuter in sig på. Det är alltså tio procent av svenskarnas totala utsläpp som kommer från de sex miljoner bilar som kör sju miljarder mil per år. Tio procent av totalen. Jag tycker inte det är upprörande, med tanke på vad alla dessa resor betyder för arbete, fritid, livspussel, gemenskap och nöje.

Alla påverkar och har ansvar. Tillsammans blir vi totalen. Men landet har hamnat i klimatpsykos utan att se klart på vad som verkligen är viktigt och vad som är rimligt. De är de stora greppen som gör skillnad, tänk vad det lilla landet Norge har gjort för att påskynda den globala omställningen till elbilar genom att skapa en marknad!

Politikerna borde genast investera riktigt tungt i ny klimatsmart teknik som vi sedan kan exportera. Det är det kriget vi ska utkämpa. Då påverkar Sverige på riktigt.