"Elbilismen står inför ett haveri – bygg elnät nu!"

Premium Även om strömmen skulle räcka finns inte kapacitet i näten: "Som om vi hade privata skolor utan läroplan och kunskapskrav."

"Elbilismen står inför ett haveri – bygg elnät nu!"

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.


Elen kommer inte räcka och nätet är så överbelastat att vi kan glömma det här med att ladda elbilar – även om det fanns el. Elbilismen står inför ett gigantiskt haverifiasko!

Ungefär så låter de vanligaste invändningarna mot elbilar som jag hör, bortsett från de som tvärsäkert vet att jorden behöver mer koldioxid och att klimathotet är vår tids stora komplott. 

Det ligger tyvärr en hel del i kritiken kring elnätet. 

Men elektricitet finns så det räcker – skulle alla bilar gå på el skulle de förbruka mindre än vår elexport. Och klimatförnekarna lägger jag i samma fack som de som "vet" att jorden är platt.

"Hur underligt det än kan låta kommer en del av räddningen för våra elnät att vara elbilarna"

För enkelhetens skull kan vi jämföra elnätet med vägnätet. I Stockholm och några andra större städer har vi elektricitetsköer. 

Jag har förstått att det verkar finnas en nationell plan för att minska privatbilismen. Tidigare var skälet att de skitar ner men nu är det förskräckliga med bilarna att de tar plats, att vägnätet är för trångt. Vi bor många på liten yta men bygger vi ut vägarna blir det bara fler som åker bil. Så kan vi inte ha det.

Men när det gäller elektricitet borde väl allas inställning vara maximalt med ren energi till alla! 

Landets huvudvägar – stamnätet – ägs av staten och tyvärr ligger man på samma vis som med vägarna efter med både underhåll och utbyggnad. Enligt Svenska Kraftnät har Sverige ett av världens äldsta stamnät som måste uppdateras och byggas ut rejält. På deras hemsida räknas en mängd angelägna projekt upp som ligger i planeringsläge.

Ett annat av elektricitetens problem är att vi har 170 privata företag som äger landets lokala elnät. Eftersom de är vinstdrivande investerar de givetvis inte mer än nödvändigt i utbyggnad och underhåll. De har dessutom monopol inom sitt eget område.

Ytterligare ett problem är att en del lokala elproducenter lägger ner produktionen när de får koldioxidkrav på sig. Det betyder lokal elbrist eftersom köerna i nätet är för stora. 

"Varför ska en del av landets viktigaste infrastruktur vara privatägd?"

När företag inte längre stannar kvar i landet på grund av att de inte kan få den el de behöver har det verkligen gått för långt. Och när fastighetsägare inte kan erbjuda så många laddplatser som efterfrågas av samma anledning, då har några verkligen inte skött sitt jobb och insett hur snabbt elbilsomställningen sker. Snabbladdningsstationer måste också kunna byggas där de behövs.

Det är väldigt mycket jag inte förstår mig på, men varför är det så krångligt att få tillstånd att bygga ut våra elnät? Varför måste processen ta flera år? Och varför ska en del av landets viktigaste infrastruktur vara privatägd – utan krav på att tillgodose att alla som vill ha el ska få det i den mängd som önskas? Det är lite som om vi hade privata skolor utan läroplan och kunskapskrav. 

De här problemen betyder absolut inte att vi ska hålla oss kvar vid fossila bränslen, där distributionen fungerar bra. Att transportera energi i ledningar är på alla vis överlägset jämfört med att köra bränsle i tankbilar.

Men hur underligt det än kan låta kommer en del av räddningen för våra elnät att vara elbilarna. Med några miljoner elbilar som skickar in ström till nätet under dagtid och sedan laddas på nätterna, då elkonsumtionen från industrier och hem går ner, blir landet mindre sårbart och nätutbyggnaden inte lika kritisk.

Till sist: Samhället måste ta det övergripande ansvaret och i vissa fall den ekonomiska smällen om det inte är lösamt att dra fram ledningar dit det behövs. På samma vis som Trafikverket bygger vägar till landets alla samhällen – även om det blir mycket dyrare per körd kilometer i Blattnicksele än i Göteborg – måste också elen komma fram. 

Samhället kan inte vara bromsklossen när det gäller omställning till fossilfrihet.