Flash: 3.850 har sluppit bli invalidiserade för livet bara sedan 2008

1956 avled 180 barn i trafiken. År 2016 sju barn. Det var inte bättre förr.

Flash: 3.850 har sluppit bli invalidiserade för livet bara sedan 2008

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.


Av och till dyker det upp personer som nostalgiskt säger att det var mycket bättre förr när det inte var så noga med säkerheten kring allt. Cykelhjälmar och säkerhetsbälten – allt är så trist nu för tiden.

Jag skrev om dödsfall i trafiken i en av mina krönikor tidigare i somras, nu fortsätter jag med antalet allvarligt skadade i trafikolyckor. Maria Robsahm, aktad journalist och grym på statistik, fortsätter att hjälpa mig att sammanställa Transportstyrelsens fakta över allvarliga olyckor i trafiken åt mig och er läsare.

Vid en kontroll av siffrorna visar det sig att antalet mycket allvarligt skadade i trafiken har halverats sedan 2008. Det handlar om nästan 500 människor per år som INTE invalidiseras jämfört med för 13 år sedan. Totalt pratar vi om 3.850 personer som sluppit invalidiseras i tragiska olyckor. 3.850 personer. Det är många, det.

Det är sjukhusens rapportering som ligger till grund för fakta och beräkningen av antal skadade som riskerar permanent medicinsk invaliditet. Detta är ett begrepp som används av försäkringsbolag för att värdera funktionsnedsättningar, oberoende av orsak. Följ utvecklingen i statistiken, visst har det blivit oerhört mycket bättre, trots att man ibland inte tror det.

Antalet avlidna, vilket minskat kraftigt i trafiken, kan man dela upp i olika åldersgrupper bland annat i barn, ni vet de vi älskar mer än oss själva.

Tittar vi på statistiken och jämför med tio års mellanrum ser vi utvecklingen från 50-talet fram till idag. 1956 avled 180 barn i trafiken. 1966 147 barn, 1976 103 barn, 1986 53 barn, 1996 26 barn, 2006 12 barn och 2016 7 barn. 

Vi summerar: År 1956 avled 180 barn i trafikolyckor. Sextio år senare, med en betydligt större befolkning, skriver vi sju tragiska dödsfall med barn involverade i trafikolyckor i Sverige. Sju är fortfarande sju för många men minskningen är slående.

I jämförelse med de 180 barn som fick sätta livet till 1956 kan man inget annat säga än att jobbet biltillverkare, Trafikverket och politiker gör, gör skillnad. Allt annat är lögn.  

Ska jag vara kritisk till politiker och Trafiksäkerhetsverket är det nu dags att bygga klart vägnätet så man kan köra motorväg mellan de stora städerna, som till exempel Stockholm–Oslo, Jönköping–Malmö, Stockholm–Göteborg, Göteborg–E18 och så vidare.

Om det gjordes skulle miljön må bra, människors lidande i olyckor skulle minska och tiden att transportera sig kortas. Varför har i princip hela EU klarat av att göra detta och inte Sverige?

Trots det minskar lidandet i minskande antal allvarliga olyckor. Så kavla upp ärmarna och bygg motorvägar på alla tungt trafikerade vägar vi har i Sverige. Och sist men inte minst: Kör försiktigt.