BMW höjer priset

BMW tvingas höja priset på sina bilar från 1 april. Höjningen blir 1,4 procent.

I samband med att nyheterna på BMW-modellerna presenterades i höstas justerades priserna förhållandevis lite mot bakgrund av de stora förbättringar som erbjöds.

Nu har dock kronan försvagats så mycket mot Euron att en prishöjning är ofrånkomlig. Höjningen, som gäller fr o m den 1 april, blir dock endast 1,4 % i genomsnitt räknat på samtliga modeller.

Trots den allmänna nedgången i bilförsäljningen i Sverige med 5,4 % under januari-februari har BMW ökat sin försäljning kraftigt med 16 % och har nu en marknadsandel på 3,1 % mot fjolårets 2,5 %.