Körkort i skolan chansen för nollvision

–Körkortet är en demokratifråga. Det tenderar att bli en lyxvara förunnat allt färre, och samtidigt är det ett systemfel att vi vuxna talar om nollvision...
Annons

–Körkortet är en demokratifråga. Det tenderar att bli en lyxvara förunnat allt färre, och samtidigt är det ett systemfel att vi vuxna talar om nollvision när samhället inte erbjuder någon utbildning, säger Johan Torén, ”känd från tv” och en av initiativtagarna till att förbättra körkortsutbildningen i Sverige.

–Riksdagen har sagt ja till nollvisionen, men för att vi ska kunna nå det målet måste den unga generationen få en gedigen trafikutbildning, säger Kurt Palmgren som är VD i BIL Sweden (fd Bilindustriföreningen). Därför föreslår Bilbranschen i Sverige att samhället tar ansvar för gymnasisternas trafikkunskap genom att införa körkort på schemat som individuellt val. Det är en fråga om både trafiksäkerhet och jämlikhet.

KÖRKORTET GER JÄMLIKHET
Allt färre 18-åringar tar körkort och en viktig orsak är kostnaden. De tycker helt enkelt att de inte har råd. Många skjuter körkortet framför sig i livet. Andra avstår helt.
–Att avstå ger ödesdigra konsekvenser eftersom körkortet är en förutsättning för val av arbete, bostad och fritidssysselsättning. Därför skapar körkortet jämlikhet; både när det gäller kunskap och möjligheter i livet, betonar Johan Torén, som blivit något av en frontfigur i den kampanj som Bilbranschen i Sverige (billeverantörerna plus 1 800 bilhandlare och verkstäder) driver för närvarande.
Samtidigt är unga människor med körkort överrepresenterade i olycksstatistiken. Det beror bland annat på att utbildningen kostar mycket och att eleverna vill slippa undan så billigt som möjligt. Antalet som får underkänt i första provet är slående. Många är inte färdigutbildade och har helt enkelt chansat på att klara sig.

SKOLAN MÅSTE UTBILDA
–Därför måste trafikutbildningen förändras, säger Kurt Palmgren. Det tar tid att bli en bra trafikant och vi anser att skolan måste börja undervisa i trafikkunskap. Som ett steg i den riktningen driver Bilbranschen i Sverige nu frågan att förbättra körkortsutbildningen. Ett sätt är att fler gymnasier, med hjälp av den lokala trafikskolan, ger eleverna möjlighet till förberedande körkortsutbildning inom det individuella valet.
Några skolor ger redan nu teoriutbildning för körkort som individuellt val. Bilbranschen vill i samarbete med Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) visa på möjligheten att dessutom bedriva körträning i skolan. Först då blir trafikutbildningen i gymnasiet en bra plattform för körkortet.

FEMTIO LEKTIONSTIMMAR
Är detta praktiskt möjligt? Ja, beviset finns i Vännäs i Västerbotten. Där har Liljaskolan haft körkortsutbildning på schemat i flera år. Eleverna får 30 timmar teori och 20 timmar praktik i en körgård. De elever som vill fullfölja utbildningen och ta sitt körkort erbjuds ytterligare 30 körlektioner, och nu ute i trafiken, till fast pris. På så sätt vet eleverna i förväg vad körkortet kommer att kosta samtidigt som de får en gedigen utbildning.
Man kan fråga sig hur många av dagens körkortsaspiranter som har 50 körlektioner i ryggen när de kör upp, säger Kurt Palmgren. Ju förr en sådan här utbildning erbjuds alla elever desto bättre!

Annons
Annons
Rulla till toppen