Trafikkaoset i Göteborg väntas öka

Bilkaoset i Göteborgsområdet blir allt värre. Föreslagna åtgärder fram till 2015 kommer inte att räcka. Det befarar Vägverkets Region Väst.

Med ökande tillväxt i Göteborsregionen och större befolkning beräknas biltrafiken i området att fram till år 2015 öka med mellan 45 och 50 procent.
På uppdrag av generaldirektör Ingemar Skogö har därför Vägverket Region Väst gjort en studie om trafiksituationen i området.
Resultatet visar att de åtgärder som finns på förslag för perioden 2004-2015 kommer inte att räcka till.
Värst blir det på E6 norrut samt genom centrala Göteborg och Mölndal. Utredarna anser att det behövs kraftfulla åtgärder för att minska bilåkandet, främst arbetsresorna. För att lösa problemet föreslås därför större anslag för utbyggnad av kollektivtrafiken. Bland annat behövs separerade trafiksystem med hög framkomlighet samt fler och genomgående linjer så att antalet byten minskar.
Vägverket föreslår också, förutom ombyggnader och trimning av befintliga trafikplatser, att E6, Söderleden och Lundbyleden breddas till att omfatta sex körfält.